logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
minus Sprawozdania finansowe jednostki
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 KONTROLA ZARZĄDCZA
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Druki do pobrania
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Zasięg terytorialny
 Język migowy
A A A


STRUKTURA URZĘDU > Wykaz stanowisk

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

Zakres udzielanych informacji Telefon
Dyrektor 85 722 90 10
Z-ca Dyrektora dni pracy w PUP: wtorek, piątek 85 722 90 10
Sekretariat 85 722 90 10
Inspektor Ochrony Danych 85 722 90 17

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu, kadry 85 722 90 40
informatyk, statystyka 85 722 90 10
archiwum, BHP 85 722 90 18

Dział Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy 85 722 90 15
księgowośc budżetu 85 722 90 16
księgowość Funduszu Pracy i EFS 85 722 90 16

 Dział Ewidencji i Świadczeń 

Kierownik Działu, odwołania od decyzji, nienaleznie pobrane świadczenia 85 722 90 32
wydawanie decyzji 85 722 90 35
rejestracja osób bezrobotnych 85 722 90 38
potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia 85 722 90 36
potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia 85 722 90 35

 Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy

Kierownik Działu

85 722 90 23

pośrednictwo pracy 85 722 90 29
pośrednictwo pracy, cudzoziemcy

85 722 90 33

pośrednictwo pracy, cudzoziemcy

85 722 90 27

cudzoziemcy

85 722 90 12

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

85 722 90 34

szkolenia, bony szkoleniowe, przygotowanie zawodowe, KFS

85 722 90 42

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

85 722 90 28

pośrednictwo pracy

85 722 90 31

pośrednictwo pracy, EURES

85 722 90 39

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

85 722 90 19

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik Działu 85 722 90 25
bony na zasiedlenie, refundacja części kosztów za zatrudnienie osób do 30 r. ż., prace interwencyjne  85 722 90 20
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON 85 722 90 30
roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 85 722 90 21
staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu 85 722 90 24

Dział Programów i Projektów

 

Kierownik Działu 85 722 90 15
programy z rezerwy Ministra, realizacja działań aktywizacyjnych, projekty EFS 85 722 90 22
Karol Puszko 85 722 90 41

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej

 

Z-ca Dyrektora dni pracy w Filii: poniedziałek, środa, czwartek 85 712 66 40
Sekretariat 85 712 66 40

Stanowisko ds. administracyjnych, informatyki, statystyki i archwum

sekretariat, informatyk, statystyka, archiwum, sprawy administracyjne 85 712 66 51

Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

realizacja wypłat świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobotnych, odwołania od decyzji 85 712 66 45
rejestracja osób bezrobotnych, informacja, wydawanie zaświadczeń 85 712 66 46

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Usług Rynku Pracy

pośrednictwo pracy 85 712 66 42

 

Ilość odwiedzin: 39155
Nazwa dokumentu: Wykaz stanowisk
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 10:26:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner