logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


STRUKTURA URZĘDU > Wykaz stanowisk

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

Zakres udzielanych informacji Telefon
Dyrektor - Małgorzata Ejsmont 85 722 90 10
Z-ca Dyrektora - Maria Julita Budrowska 85 722 90 10
Sekretariat 85 722 90 10
Inspektor Ochrony Danych 85 722 90 40

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu - Urszula Kułak 85 722 90 40
Zastępca Kierownika Działu, kadry, BHP - Ewelina Sidorowicz 85 722 90 40
informatyk, statystyka 85 722 90 10
archiwum, zamówienia 85 722 90 18

Dział Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy - Edyta Wilkiel 85 722 90 26
księgowośc budżetu 85 722 90 16
księgowość Funduszu Pracy i EFS 85 722 90 16

 Dział Ewidencji i Świadczeń 

rejestracja, wydawanie zaświadczeń, dodatek aktywizacyjny, zasiłki, stupendia 571 238 189
Kierownik Działu - Marta Szlis 85 722 90 32
dwołania od decyzji, nienaleznie pobrane świadczenia 85 722 90 32
wydawanie decyzji, zasiłki, dodatki aktywizacyjne 85 722 90 35
rejestracja osób bezrobotnych 85 722 90 35
zasiłki, stypendia stażowe EFS, stypendia za szkolenia 85 722 90 36
stypendia stażowe, zasiłki, zaświadczenia 85 722 90 37

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy

Kierownik Działu - Zuzanna Akumowicz

85 722 90 28

potwierdzanie gotowości do pracy - stanowisko 1 - 5 789 452 197
potwierdzanie gotowości do pracy - stanowisko 7 - 11 797 439 920
pośrednictwo pracy, KFS 85 722 90 22
pośrednictwo pracy 85 722 90 29
pośrednictwo pracy, EURES 85 722 90 33
pośrednictwo pracy 85 722 90 39
cudzoziemcy 85 722 90 12
cudzoziemcy 85 722 90 27
cudzoziemcy 85 722 90 31
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 85 722 90 19
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 85 722 90 34
szkolenia, bony szkoleniowe, przygotowanie zawodowe, KFS 85 722 90 42

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik Działu - Jolanta Kuderewska 85 722 90 25
staże zwrot kosztów dojazdu 85 722 90 20
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, PFRON 85 722 90 30
roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, wyposażenia stanowisk pracy, PFRON 85 722 90 21
prace interwencyjne 85 722 90 24

Dział Programów i Projektów

Kierownik Działu - Krzysztof Aniśkiewicz 85 722 90 41
programy z rezerwy Ministra, realizacja działań aktywizacyjnych, projekty EFS 85 722 90 41
projekty EFS 85 722 90 41
Tarcza Antykryzysowa COVID - 19 500 254 154

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej

Stanowisko ds. Ewidencji i świadczeń  
realizacja wypłat świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobotnych, odwołania od decyzji 85 712 66 45
rejestracja osób bezrobotnych, informacja, wydawanie zaświadczeń 85 712 66 46
Potwierdzenie gotowości do pracy

85 712 66 40

85 712 66 42

Stanowisko ds. administracyjnych, informatyki, statystyki i archiwum  
informatyk, statystyka, archiwum, sprawy administracyjne 85 712 66 51

Ilość odwiedzin: 63561
Nazwa dokumentu: Wykaz stanowisk
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kułak
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-07 13:36:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner