logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
12 styczeń 2004, poniedziałek 9
13 styczeń 2004, wtorek 13
14 styczeń 2004, środa 5
15 styczeń 2004, czwartek 14
16 styczeń 2004, piątek 8
18 styczeń 2004, niedziela 2
19 styczeń 2004, poniedziałek 2
20 styczeń 2004, wtorek 15
21 styczeń 2004, środa 1
22 styczeń 2004, czwartek 6
23 styczeń 2004, piątek 7
24 styczeń 2004, sobota 14
25 styczeń 2004, niedziela 4
17 styczeń 2005, poniedziałek 110
18 styczeń 2005, wtorek 49
19 styczeń 2005, środa 81
20 styczeń 2005, czwartek 77
21 styczeń 2005, piątek 25
22 styczeń 2005, sobota 30
23 styczeń 2005, niedziela 59
24 styczeń 2005, poniedziałek 40
25 styczeń 2005, wtorek 123
26 styczeń 2005, środa 101
27 styczeń 2005, czwartek 53
28 styczeń 2005, piątek 24
29 styczeń 2005, sobota 15
30 styczeń 2005, niedziela 20
16 styczeń 2006, poniedziałek 27
17 styczeń 2006, wtorek 109
18 styczeń 2006, środa 116
19 styczeń 2006, czwartek 72
20 styczeń 2006, piątek 90
21 styczeń 2006, sobota 51
22 styczeń 2006, niedziela 66
23 styczeń 2006, poniedziałek 63
24 styczeń 2006, wtorek 626
25 styczeń 2006, środa 87
26 styczeń 2006, czwartek 52
27 styczeń 2006, piątek 53
28 styczeń 2006, sobota 19
29 styczeń 2006, niedziela 58
15 styczeń 2007, poniedziałek 76
16 styczeń 2007, wtorek 73
17 styczeń 2007, środa 118
18 styczeń 2007, czwartek 85
19 styczeń 2007, piątek 71
20 styczeń 2007, sobota 39
21 styczeń 2007, niedziela 67
22 styczeń 2007, poniedziałek 54
23 styczeń 2007, wtorek 78
24 styczeń 2007, środa 135
25 styczeń 2007, czwartek 134
26 styczeń 2007, piątek 149
27 styczeń 2007, sobota 77
28 styczeń 2007, niedziela 98
14 styczeń 2008, poniedziałek 127
15 styczeń 2008, wtorek 113
16 styczeń 2008, środa 147
17 styczeń 2008, czwartek 203
18 styczeń 2008, piątek 149
19 styczeń 2008, sobota 79
20 styczeń 2008, niedziela 121
21 styczeń 2008, poniedziałek 1060
22 styczeń 2008, wtorek 218
23 styczeń 2008, środa 188
24 styczeń 2008, czwartek 202
25 styczeń 2008, piątek 156
26 styczeń 2008, sobota 166
27 styczeń 2008, niedziela 119
12 styczeń 2009, poniedziałek 90
13 styczeń 2009, wtorek 126
14 styczeń 2009, środa 153
15 styczeń 2009, czwartek 164
16 styczeń 2009, piątek 107
17 styczeń 2009, sobota 43
18 styczeń 2009, niedziela 13
19 styczeń 2009, poniedziałek 128
20 styczeń 2009, wtorek 105
21 styczeń 2009, środa 71
22 styczeń 2009, czwartek 46
23 styczeń 2009, piątek 28
24 styczeń 2009, sobota 45
25 styczeń 2009, niedziela 54
18 styczeń 2010, poniedziałek 158
19 styczeń 2010, wtorek 135
20 styczeń 2010, środa 123
21 styczeń 2010, czwartek 102
22 styczeń 2010, piątek 185
23 styczeń 2010, sobota 122
24 styczeń 2010, niedziela 121
25 styczeń 2010, poniedziałek 150
26 styczeń 2010, wtorek 123
27 styczeń 2010, środa 272
28 styczeń 2010, czwartek 324
29 styczeń 2010, piątek 158
30 styczeń 2010, sobota 102
31 styczeń 2010, niedziela 91
17 styczeń 2011, poniedziałek 164
18 styczeń 2011, wtorek 153
19 styczeń 2011, środa 157
20 styczeń 2011, czwartek 141
21 styczeń 2011, piątek 127
22 styczeń 2011, sobota 51
23 styczeń 2011, niedziela 91
24 styczeń 2011, poniedziałek 114
25 styczeń 2011, wtorek 133
26 styczeń 2011, środa 72
27 styczeń 2011, czwartek 58
28 styczeń 2011, piątek 88
29 styczeń 2011, sobota 99
30 styczeń 2011, niedziela 49
16 styczeń 2012, poniedziałek 141
17 styczeń 2012, wtorek 120
18 styczeń 2012, środa 132
19 styczeń 2012, czwartek 222
20 styczeń 2012, piątek 103
21 styczeń 2012, sobota 59
22 styczeń 2012, niedziela 45
23 styczeń 2012, poniedziałek 131
24 styczeń 2012, wtorek 160
25 styczeń 2012, środa 167
26 styczeń 2012, czwartek 147
27 styczeń 2012, piątek 139
28 styczeń 2012, sobota 49
29 styczeń 2012, niedziela 61
14 styczeń 2013, poniedziałek 287
15 styczeń 2013, wtorek 266
16 styczeń 2013, środa 486
17 styczeń 2013, czwartek 147
18 styczeń 2013, piątek 118
19 styczeń 2013, sobota 126
20 styczeń 2013, niedziela 73
21 styczeń 2013, poniedziałek 116
22 styczeń 2013, wtorek 224
23 styczeń 2013, środa 120
24 styczeń 2013, czwartek 117
25 styczeń 2013, piątek 213
26 styczeń 2013, sobota 214
27 styczeń 2013, niedziela 92
13 styczeń 2014, poniedziałek 348
14 styczeń 2014, wtorek 332
15 styczeń 2014, środa 344
16 styczeń 2014, czwartek 340
17 styczeń 2014, piątek 198
18 styczeń 2014, sobota 67
19 styczeń 2014, niedziela 82
20 styczeń 2014, poniedziałek 145
21 styczeń 2014, wtorek 85
22 styczeń 2014, środa 93
23 styczeń 2014, czwartek 109
24 styczeń 2014, piątek 118
25 styczeń 2014, sobota 55
26 styczeń 2014, niedziela 49
12 styczeń 2015, poniedziałek 114
13 styczeń 2015, wtorek 96
14 styczeń 2015, środa 83
15 styczeń 2015, czwartek 69
16 styczeń 2015, piątek 120
17 styczeń 2015, sobota 99
18 styczeń 2015, niedziela 95
19 styczeń 2015, poniedziałek 207
20 styczeń 2015, wtorek 147
21 styczeń 2015, środa 73
22 styczeń 2015, czwartek 407
23 styczeń 2015, piątek 147
24 styczeń 2015, sobota 292
25 styczeń 2015, niedziela 37
18 styczeń 2016, poniedziałek 56
19 styczeń 2016, wtorek 48
20 styczeń 2016, środa 119
21 styczeń 2016, czwartek 54
22 styczeń 2016, piątek 80
23 styczeń 2016, sobota 73
24 styczeń 2016, niedziela 48
25 styczeń 2016, poniedziałek 77
26 styczeń 2016, wtorek 67
27 styczeń 2016, środa 88
28 styczeń 2016, czwartek 256
29 styczeń 2016, piątek 78
30 styczeń 2016, sobota 191
31 styczeń 2016, niedziela 43
16 styczeń 2017, poniedziałek 102
17 styczeń 2017, wtorek 116
18 styczeń 2017, środa 193
19 styczeń 2017, czwartek 90
20 styczeń 2017, piątek 210
21 styczeń 2017, sobota 100
22 styczeń 2017, niedziela 50
23 styczeń 2017, poniedziałek 83
24 styczeń 2017, wtorek 141
25 styczeń 2017, środa 72
26 styczeń 2017, czwartek 372
27 styczeń 2017, piątek 74
28 styczeń 2017, sobota 53
29 styczeń 2017, niedziela 39
15 styczeń 2018, poniedziałek 625
16 styczeń 2018, wtorek 360
17 styczeń 2018, środa 468
18 styczeń 2018, czwartek 639
19 styczeń 2018, piątek 278
20 styczeń 2018, sobota 538
21 styczeń 2018, niedziela 159
22 styczeń 2018, poniedziałek 184
23 styczeń 2018, wtorek 599
24 styczeń 2018, środa 720
25 styczeń 2018, czwartek 883
26 styczeń 2018, piątek 174
27 styczeń 2018, sobota 175
28 styczeń 2018, niedziela 197
14 styczeń 2019, poniedziałek 444
15 styczeń 2019, wtorek 411
16 styczeń 2019, środa 971
17 styczeń 2019, czwartek 284
18 styczeń 2019, piątek 373
19 styczeń 2019, sobota 152
20 styczeń 2019, niedziela 201
21 styczeń 2019, poniedziałek 384
22 styczeń 2019, wtorek 397
23 styczeń 2019, środa 341
24 styczeń 2019, czwartek 497
25 styczeń 2019, piątek 360
26 styczeń 2019, sobota 410
27 styczeń 2019, niedziela 363
13 styczeń 2020, poniedziałek 554
14 styczeń 2020, wtorek 578
15 styczeń 2020, środa 615
16 styczeń 2020, czwartek 616
17 styczeń 2020, piątek 667
18 styczeń 2020, sobota 561
19 styczeń 2020, niedziela 555
20 styczeń 2020, poniedziałek 616
21 styczeń 2020, wtorek 1048
22 styczeń 2020, środa 626
23 styczeń 2020, czwartek 699
24 styczeń 2020, piątek 647
25 styczeń 2020, sobota 539
26 styczeń 2020, niedziela 3419
18 styczeń 2021, poniedziałek 325
19 styczeń 2021, wtorek 3284
20 styczeń 2021, środa 697
21 styczeń 2021, czwartek 1173
22 styczeń 2021, piątek 422
23 styczeń 2021, sobota 289
24 styczeń 2021, niedziela 296
25 styczeń 2021, poniedziałek 644
26 styczeń 2021, wtorek 585
27 styczeń 2021, środa 903
28 styczeń 2021, czwartek 522
29 styczeń 2021, piątek 266
30 styczeń 2021, sobota 215
31 styczeń 2021, niedziela 257
17 styczeń 2022, poniedziałek 522
18 styczeń 2022, wtorek 669
19 styczeń 2022, środa 468
20 styczeń 2022, czwartek 744
21 styczeń 2022, piątek 663
22 styczeń 2022, sobota 962
23 styczeń 2022, niedziela 811
24 styczeń 2022, poniedziałek 519
25 styczeń 2022, wtorek 359
26 styczeń 2022, środa 845
27 styczeń 2022, czwartek 789
28 styczeń 2022, piątek 730
29 styczeń 2022, sobota 864
30 styczeń 2022, niedziela 857
16 styczeń 2023, poniedziałek 1070
17 styczeń 2023, wtorek 907
18 styczeń 2023, środa 474
19 styczeń 2023, czwartek 1860
20 styczeń 2023, piątek 935
21 styczeń 2023, sobota 192
22 styczeń 2023, niedziela 640
23 styczeń 2023, poniedziałek 1166
24 styczeń 2023, wtorek 647
25 styczeń 2023, środa 832
26 styczeń 2023, czwartek 1193
27 styczeń 2023, piątek 1007
28 styczeń 2023, sobota 785
29 styczeń 2023, niedziela 656
Sumaryczna ilość odwiedzin: 78504
corner  stopka pl corner