logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
minus Sprawozdania finansowe jednostki
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Druki do pobrania
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Deklaracja dostępności
   Raport o stanie zapewnienia dostępności
   Dane adresowe
   Godziny urzędowania

STRUKTURA URZĘDU
   Wykaz stanowisk
   Schemat organizacyjny

KIEROWNICTWO URZĘDU
   Dyrektor
   Z-ca Dyrektora Urzędu
   Główny Księgowy

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
   Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
   Statut
   Regulamin organizacyjny
   Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
   Regulamin wynagrodzeń
   Regulamin pracy

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
   Sprawozdania finansowe jednostki

KONTROLA ZARZĄDCZA
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PRAWO
   Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
   Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
   Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
   Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
   Ustawa o finansach publicznych
   Ustawa o samorządzie powiatowym
   Ustawa o pracownikach samorządowych
   Ustawa reformująca administrację publiczną
   Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce

PRACA W URZĘDZIE
   Informacja o wynikach naboru

WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Instrukcja kancelaryjna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   2018r.
      Plan zamówień publicznych
      Zamówienie na świadczenie usług pocztowych
      Zamówienie na badania lekarskie
   2016
      I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III
      II przetarg nieogranioczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III
      Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych
      III przetarg nieograniczony: Szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG
   Archiwum
      2009r.
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych
         Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
         Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce
         Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         Drugi przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce
      2010r.
         I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r.
         II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
         III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C
         IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C
         V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego
         VI Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Operator sprzętu ciężkiego
         VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz
         VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego
         IX. Przetarg nieograniczony na wyposażenie i remont Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce
         X. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: kompleksowa obsługa komputera i profesjonalny asystent biurowy
         XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych
         XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
      2011
         I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
         II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG
         III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG
         IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta
         V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Ogrodnik terenów zieleni
      2012
         I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego (operator ładowarki kl. III)
         II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Operator sprzętu ciężkiego (operator koparkoładowarki kl. III), Drwal
         III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Drwal - operator pilarki spalinowej
         IV. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG
         V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
         VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych
         VII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
      2013
         I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości
         II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych
         III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych
      2014
         I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości
         II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III
         III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy
         IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy
      2015r.
         I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III
         II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III
         III przetarg nieograniczony: Szkolenie Robotnik gospodarczy
         IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
         V przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości
   Ogłoszenie o zawarciu umowy
      2016
      Archiwum
         2009r.
         2010r.
         2011r.
         2012
         2013r.
         2014r.
         2015

KONTROLE
   Kontrole zewnętrzne

PROCEDURY I REGULAMINY
   Druki do pobrania

OPRACOWNIA I ANALIZY
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
   Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
   Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
   Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
   Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
   Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
   Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
   Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
   Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
   Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.

OFERTY PRACY
   Lokalne oferty pracy

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
   Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
   Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
   Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
   Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
   Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
   Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
   EFS

PROGRAMY
   Programy

Rejestracja wizyty w Urzędzie
   Rejestracja wizyty w Urzędzie

WNIOSKI I FORMULARZE
   Druki do pobrania

INNE
   Obsługa petenta
   Rejestry i ewidencje
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

Język migowy
   Język migowy
corner  stopka pl corner