logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
minus Archiwum
   plus 2009r.
   minus 2010r.
      minus I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r.
      minus II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
      minus III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C
      minus IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C
      minus V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego
      minus VI Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Operator sprzętu ciężkiego
      minus VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz
      minus VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego
      minus IX. Przetarg nieograniczony na wyposażenie i remont Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce
      minus X. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: kompleksowa obsługa komputera i profesjonalny asystent biurowy
      minus XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych
      minus XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015r.
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych.

 

17.05.2010r. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                     
Część I zamówienia Robotnik budowlany - nowoczesne technologie wykończeniowe 
                            Część II zamówienia Brukarz - monter nawierzchni drogowych


Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Część I zamówienia
Robotnik budowlany - nowoczesne technologie wykończeniowe

Załącznik Nr 2 - Część II zamówienia
Brukarz - monter nawierzchni drogowychOsoby, które pobiorą SIWZ ze strony internetowej powinny przesłać do zamawiającego pisemne potwierdzenie z podaniem pełneych danych teleadresowych (w tym: imię i nazwisko, nazwę wykonawcy, adres, faks) w celu umożliwienia korespondencji oraz w celu przesłania uzupełnień do niniejszych warunków lub otrzymywania wyjaśnień.

Ilość odwiedzin: 5121
Nazwa dokumentu: VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wiszowata
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wiszowata
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-28 13:43:11
Data udostępnienia informacji: 2010-04-28 13:43:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 13:45:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner