logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
minus Sprawozdania finansowe jednostki
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 KONTROLA ZARZĄDCZA
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Druki do pobrania
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Zasięg terytorialny
 Język migowy
A A A


POWIATOWA RADA RYNKU PRACY > Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Starosta Sokólski Zarządzeniem Nr 92/2016 z dnia 10 listopada 2016r., Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 10 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 23/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019r. powołał na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sokółce następujące osoby:

Przedstawicieli reprezentatywnej organizacji związkowej
1) Alina Sokołowska - NSZZ "Solidarność" Region Podlaski Oddział w Sokółce
2) Czesław Kozioł - Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
 

Przedstawicieli reprezentatywnej organizacji pracodawców
3) Teresa Malewicz - Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce
4) Zbigniew Ganzke - Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej
5) Eugeniusz Mieczkowski - Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej
6) Janusz Pawłowski - Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej

Przedstawicieli społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
7) Krzysztof Malczyk - Podlaska Izba Rolnicza
8) Albert Tarachanowicz - Podlaska Izba Rolnicza w Porosłach
 

Przedstawicieli organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy i przedstawiciela jednostki samorządowej
9) Jolanta Gudelewska - Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
10) Daniel Supronik - Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
11) Tomasz Grynczel - Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
12) Paweł Mikłasz - Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
13) Irena Pycz - Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański

Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
14) Jerzy Białomyzy - Powiat Sokólski
15) Bożena Jolanta Jelska - Jaroś  - Powiat Sokólski
16) Kazimierz Łabieniec - Powiat Sokólski

 

Sporządz. Urszula Kułak - Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego

 

Ilość odwiedzin: 10812
Nazwa dokumentu: Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-24 08:48:51
Data udostępnienia informacji: 2008-12-24 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 10:31:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner