Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane adresowe
Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
Wykaz stanowisk
Schemat organizacyjny
Zakres Kompetencji
 KIEROWNICTWO URZĘDU
Dyrektor
Z-ca Dyrektora Urzędu
Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
25.03.2009r. - Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
Regulamin wynagrodzeń
Regulamin pracy
 PRAWO
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o pracownikach samorządowych
Ustawa reformująca administrację publiczną
Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia o konkursach
Informacja o wynikach naboru
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2015r.
Archiwum
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
Kontrole zewnętrzne
 ZADANIA REALIZOWANE W URZĘDZIE
Informacje dla bezrobotnych
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 PROCEDURY I REGULAMINY
Procedura nr 1 Staże
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe
Procedura nr 4 Prace interwencyjne
Procedura nr 5 Roboty publiczne
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu
Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania
Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki
Procedura nr 16 Postępowanie przygotowaecze pod egzekucję świadczeń nienależnych, egzekwowanych w trybie administracyjnym
Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 OPRACOWNIA I ANALIZY
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
 OFERTY PRACY
Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
EFS
 PROGRAMY
Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki do pobrania
 INNE
Obsługa petenta
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
 Zasięg terytorialny
 Język migowy
A A A


OFERTY PRACY > Lokalne oferty pracy

Oferty pracy

 

       Aktualne oferty pracy w powiecie sokólskim są umieszczone na stronie internetowej

http://www.pupsokolka.pl/oferty

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40

stanowisko nr 7  tel. 085 722 90 39;

stanowisko nr 8 tel. 085 722 90 28;

stanowisko nr 9 tel. 085 722 90 29;

stanowisko nr 10 tel. 085 722 90 30

stanowisko nr 11 tel. 085 722 90 31

oraz w siedzibie Filii w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 4 a

pokój nr 8 tel. 085 712 12 03; 085 712 10 58

Ilość odwiedzin: 64625
Nazwa dokumentu: Lokalne oferty pracy
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Żółtko
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-28 21:44:11
Data udostępnienia informacji: 2003-06-28 21:44:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-10 14:30:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

 stopka pl