logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
minus Archiwum
   minus 2009r.
      minus Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych
      minus Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia
      minus Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych
      minus Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
      minus Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
      minus Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
      minus Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce
      minus Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
      minus Drugi przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce
   plus 2010r.
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015r.
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Ogłoszenia o przetargach

 

Ogłoszenie o wyborze oferty:

25.02.2009r.

Część VI zamówienia: Spawanie stali metodą MIG /MAG

Część VII zamówienia: Sprzedawca - fakturzysta z modułem profesjonalnej obsługi klienta

 

24.02.2009r.

Część II zamówienia: ABC przedsiębiorczości z modułem księgowości małych firm

23.02.2009r.

Część I zamówienia: Działalność gospodarcza od podstaw

10.02.2009r.

Część III zamówienia: Operator sprzętu cieżkiego

Część VIII zamówienia: Cukiernik - ciastkarz

 

 

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

CZEŚĆ IV zamówienia: Robotnik drogowy (Robotnik drogowy i Robotnik drogowy z elementami układania kostki brukowej)

Część V zamówienia: Tynkarz elewacji zewnętrznych - docieplanie budynków

Część IX zamówienia: Prawo jazdy kategorii C, C+E, D od B i D od C

Część X zamówienia: Kucharz z modułem zdobienia potraw i carvingu

 


1. Zmiana w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Dokumentacja dotycząca w/w postępowania dostepna jest w załącznikach

Osoby, które pobiorą SIWZ ze strony internetowej zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia  oraz do pozostawienia pełnych danych teleadresowych (w tym: imię i nazwisko, nazwę wykonawcy, adres, faks) umożliwiających korespondencję w celu przesłania uzupełnień do niniejszych warunków lub otrzymywania wyjaśnień. 

                          Modyfikacja SIWZ
                    
Zmiana ogłoszenia
                    
SIWZ
                    ZAŁĄCZNIK NR 1 - 
Część I zamówienia: Działalność gospodarcza od podstaw.doc
                    
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Część II zamówienia: ABC przedsiębiorczości z modułem księgowości dla małych firm. doc 
                          
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Część III zamówienia: Operator sprzętu ciężkiego.doc
                    ZAŁĄCZNIK NR 4 -
Część IV zamówienia: Robotnik drogowy.doc
                    ZAŁĄCZNIK NR 5 -
Część V zamówienia: Tynkarz elewacji zewnętrznych - docieplanie budynków.doc
                    ZAŁĄCZNIK NR 6 -
Część VI zamówienia: Spawanie stali metodą MIG / MAG.doc    
                    ZAŁĄCZNIK Nr 7 -
Część VII zamówienia: Sprzedawca - fakturzysta z modułem profesjonalnej obsługi klienta.doc 
                    ZAŁĄCZNIK NR 8 -
Część VIII zamówienia: Cukiernik - ciastkarz.doc 
                    ZAŁĄCZNIK NR 9 -
Część IX zamówienia: Prawo jazdy kategorii C, C+E, D od B i D od C.doc 
                   ZAŁĄCZNIK NR 10 -
Część X zamówienia: Kucharz z modułem zdobienia potraw i carvingu.doc

Dokumentacja dotycząca w/w postępowania dostepna jest w załącznikach

Osoby, które pobiorą SIWZ ze strony internetowej zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia  oraz do pozostawienia pełnych danych teleadresowych (w tym: imię i nazwisko, nazwę wykonawcy, adres, faks) umożliwiających korespondencję w celu przesłania uzupełnień do niniejszych warunków lub otrzymywania wyjaśnień. 

 

Ilość odwiedzin: 84723
Nazwa dokumentu: Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-27 10:06:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner