logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
minus Zakres Kompetencji
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 KONTROLA ZARZĄDCZA
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Druki do pobrania
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Zasięg terytorialny
 Język migowy
A A A


STRUKTURA URZĘDU > Wykaz stanowisk

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon Zakres udzielanych informacji
Małgorzata Ejsmont 18A 85 722 90 10 Dyrektor
Antoni Hrynkiewicz 18B 85 722 90 10 Z-ca Dyrektora
  18 85 722 90 10 Sekretaria

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Urszula Kułak 18d 85 722 90 40 Kierownik Działu, kadry
Agnieszka Kirejczyk 5 85 722 90 19 informatyk, statystyka
Marek Łowczecki 24 85 722 90 18 archiwum, BHP

Dział Finansowo - Księgowy

Paulina Stelmaszek 20 85 722 90 15 Główna Księgowa
Małgorzata Raczkowska 19 85 722 90 16 księgowośc budżetu
Stanisława Bielska 19 85 722 90 16 księgowość Funduszu Pracy i EFS

 Dział Ewidencji i Świadczeń 

Marta Szlis 6 85 722 90 32 Kierownik Działu, odwołania od decyzji, nienaleznie pobrane świadczenia
Dorota Kowejsza stan. 11 85 722 90 35 rejestracja osób bezrobotnych
Agnieszka Normantowicz 7 85 722 90 36 potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia
Agata Kukuć 7 85 722 90 35 potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia
Anna Olechno 8 85 722 90 38 potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, ubezpieczenie społeczne bezrobotnych

 Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy

Monika Wiszowata

stan. 6

85 722 90 23

Kierownik Działu

Danuta Bajko stan. 1 85 722 90 42 szkolenia, bony szkoleniowe, przygotowanie zawodowe, KFS

Julita Fiłonowicz

stan. 2

85 722 90 33

pośrednictwo pracy, cudzoziemcy

Agnieszka Bagan

stan. 3

85 722 90 27

pośrednictwo pracy, cudzoziemcy

Justyna Gejdel 

stan. 4

85 722 90 12

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Janina Łowczecka

stan. 5

85 722 90 34

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Grażyna Kalenik

stan. 7

85 722 90 31

pośrednictwo pracy

Grażyna Kuźma

stan. 8

85 722 90 28

pośrednictwo pracy

Zofia Żółtko - Klepacka

stan. 9

85 722 90 29

pośrednictwo pracy

Aneta Joszczyk

stan. 10

85 722 90 39

pośrednictwo pracy, EURES

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Jolanta Kuderewska 17 85 722 90 25 Kierownik Działu
Anna Olechno 9 85 722 90 20 bony na zasiedlenie, refundacja części kosztów za zatrudnienie osób do 30 r. ż. 
Marta Kuźma 9 85 722 90 30 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON
Ewa Ciszyńska 26 85 722 90 21 prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
Alicja Januszkiewicz 26 85 722 90 24 staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu
Joanna Sawicka 26 85 722 90 24 staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu

Dział Programów i Projektów

Maria Julita Budrowska 10 85 722 90 26 Kierownik Działu
Edyta Wilkiel 10 85 722 90 22 programy z rezerwy Ministra, realizacja działań aktywizacyjnych, projekty EFS
Karol Puszko 24 85 722 90 18 projekty EFS
Artur Juchnik 24 85 722 90 18 projekty EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej

 

Antoni Hrynkiewicz 2 85 7212 66 40 Z-ca Dyrektora
                     2 85 712 66 40 Sekretariat

Stanowisko ds. administracyjnych, informatyki, statystyki i archwum

Artur Orpik 2, 5 85 712 66 51 sekretariat, informatyk, statystyka, archiwum, sprawy administracyjne

Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

Teresa Orpik 1 85 712 66 45 realizacja wypłat świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobotnych, odwołania od decyzji
Izabela Sulima 1 85 712 66 46 rejestracja osób bezrobotnych, informacja, wydawanie zaświadczeń

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Usług Rynku Pracy, Referat Instrumentów Rynku Pracy

Halina Niedźwiedź 7 85 712 66 50  Kierownik referatów, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
Marzanna Stypułkowska stan. 2 85 712 66 48 pośrednictwo pracy, prace interwncyjne, roboty
publiczne wyposażenie/doposażenie stanowisk
pracy, programy EFS, refundacja części kosztów
za zatrudnienie osób do 30 r. ż., staże, bony stażowe, PFRON
Grażyna Zajęczkowska stan. 1 85 712 66 53 pośrednictwo pracy
Halina Rogozińska 4 85 712 66 56 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Jan Janucik stan. 3 85 712 66 42 pośrednictwo pracy

 

Ilość odwiedzin: 14971
Nazwa dokumentu: Wykaz stanowisk
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 14:58:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner