logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2024-01-09 11:34:22
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-12-13 11:06:02
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-11-17 09:06:59
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-11-17 09:04:42
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-10-20 12:15:32
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-10-20 12:12:28
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005 Kacper Woronowicz 2023-09-28 14:36:26
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004 Kacper Woronowicz 2023-09-28 14:36:16
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-09-28 14:31:14
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-09-28 14:27:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-09-28 14:27:23
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-09-28 14:26:49
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-09-28 14:21:55
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-28 14:05:43
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-28 14:05:04
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:21:05
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:20:33
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:18:49
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:16:33
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:15:22
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:14:30
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:13:36
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 14:09:14
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Urszula Kułak 2023-09-26 13:47:28
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Kacper Woronowicz 2023-09-26 10:08:54
Regulamin wynagradzania Urszula Kułak 2023-07-12 12:44:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. rejestracji w Dziale Ewidencji i Świadczeń Urszula Kułak 2023-06-06 12:46:21
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2023-06-06 12:46:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. rejestracji w Dziale Ewidencji i Świadczeń Urszula Kułak 2023-05-24 08:22:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. rejestracji w Dziale Ewidencji i Świadczeń Urszula Kułak 2023-05-12 13:00:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Urszula Kułak 2023-05-12 12:53:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy Urszula Kułak 2023-05-12 12:53:29
Główny Księgowy Urszula Kułak 2023-05-05 10:20:27
Główny Księgowy Urszula Kułak 2023-05-05 10:19:57
Z-ca Dyrektora Urzędu Urszula Kułak 2023-05-05 10:19:30
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Urszula Kułak 2023-04-06 13:59:32
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2023-02-10 13:28:54
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2023-02-10 13:28:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Urszula Kułak 2023-02-07 14:41:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy Urszula Kułak 2023-02-07 14:40:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy Urszula Kułak 2023-02-07 14:40:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-01-25 07:53:02
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2023-01-25 07:50:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Urszula Kułak 2023-01-17 08:39:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy Urszula Kułak 2023-01-17 08:33:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy Urszula Kułak 2023-01-17 08:33:15
Regulamin wynagradzania Urszula Kułak 2023-01-09 14:05:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-07 12:56:44
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-07 12:54:57
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-02 10:08:25
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-02 10:07:44
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-02 10:05:42
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-12-02 10:02:36
Ochrona danych osobowych Urszula Kułak 2022-11-24 09:27:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Urszula Kułak 2022-11-10 09:19:43
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2022-11-10 09:19:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Urszula Kułak 2022-11-02 13:00:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Urszula Kułak 2022-11-02 13:00:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Rynku Pracy Rynku Pracy Urszula Kułak 2022-10-18 10:05:23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Urszula Kułak 2022-10-17 13:15:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Urszula Kułak 2022-10-17 13:12:19
Ochrona danych osobowych Urszula Kułak 2022-10-05 12:13:45
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-09-05 12:37:04
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-09-05 12:35:32
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-08-10 11:39:12
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-08-10 11:36:52
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-07-13 11:12:51
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-07-13 11:11:13
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-06-13 13:23:50
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-06-13 13:22:25
Ochrona danych osobowych Urszula Kułak 2022-06-10 12:28:23
Ochrona danych osobowych Urszula Kułak 2022-06-09 13:49:13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Urszula Kułak 2022-06-06 10:12:56
2022r. Urszula Kułak 2022-06-02 10:54:08
Redakcja Biuletynu Urszula Kułak 2022-06-02 10:31:56
Dostęp do informacji publicznej Urszula Kułak 2022-06-02 10:19:32
Urszula Kułak 2022-06-02 10:17:54
Dostęp do informacji publicznej Urszula Kułak 2022-06-02 10:17:18
Dostęp do informacji publicznej Urszula Kułak 2022-06-02 10:16:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-05-13 12:38:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-05-13 12:19:54
2021r. Edyta Wilkiel 2022-05-06 09:44:52
2021r. Edyta Wilkiel 2022-05-06 09:43:32
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-04-15 13:02:26
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-04-15 13:01:00
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Urszula Kułak 2022-03-23 09:03:54
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-03-15 12:58:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-03-15 12:57:02
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-02-17 09:24:49
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-02-17 09:22:57
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-02-15 11:36:51
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-02-15 11:34:03
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-02-15 11:31:49
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2022-02-11 08:28:07
Informacja o wynikach naboru Urszula Kułak 2022-02-11 08:27:50
Wykaz stanowisk Urszula Kułak 2022-02-07 13:36:05
Regulamin wynagradzania Urszula Kułak 2022-02-03 14:38:05
Regulamin wynagradzania Urszula Kułak 2022-02-03 14:36:16
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Urszula Kułak 2022-02-02 12:00:00
Druki do pobrania Urszula Kułak 2022-02-02 11:59:21
PROCEDURY I REGULAMINY Urszula Kułak 2022-02-02 11:59:07
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Urszula Kułak 2022-02-02 11:57:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Urszula Kułak 2022-02-02 10:10:10
Dane adresowe Urszula Kułak 2022-01-31 10:29:37
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-01-19 09:08:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Urszula Kułak 2022-01-19 09:07:59
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2022-01-19 09:02:50
Deklaracja dostępności Urszula Kułak 2022-01-17 13:04:24
Dane adresowe Urszula Kułak 2021-12-17 11:22:36
Dane adresowe Urszula Kułak 2021-12-17 11:18:40
Dane adresowe Urszula Kułak 2021-12-17 11:12:12
Sprawozdania finansowe jednostki Urszula Kułak 2021-12-17 10:29:21
2019r. Urszula Kułak 2021-12-17 10:24:57
Sprawozdania finansowe jednostki Urszula Kułak 2021-12-17 10:14:59
MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA Urszula Kułak 2021-12-17 09:23:21
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI Urszula Kułak 2021-12-17 09:14:19
PRAWO Urszula Kułak 2021-12-17 09:13:08
Wykaz stanowisk Urszula Kułak 2021-12-17 09:07:21
Wykaz stanowisk Urszula Kułak 2021-12-17 09:06:31
Ustawa o finansach publicznych Urszula Kułak 2021-12-16 13:14:56
Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Urszula Kułak 2021-12-16 13:14:46
Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie Urszula Kułak 2021-12-16 13:14:40
Ustawa o samorządzie powiatowym Urszula Kułak 2021-12-16 13:13:27
Ustawa o pracownikach samorządowych Urszula Kułak 2021-12-16 13:11:30
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Urszula Kułak 2021-12-16 13:09:47
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Urszula Kułak 2021-12-16 13:05:45
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Urszula Kułak 2021-12-16 13:05:28
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Urszula Kułak 2021-12-16 13:04:59
Regulamin pracy Urszula Kułak 2021-12-16 13:02:00
Regulamin wynagrodzeń Urszula Kułak 2021-12-16 13:01:51
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej Urszula Kułak 2021-12-16 13:01:42
Wykaz stanowisk Urszula Kułak 2021-12-16 12:49:29
Obszar działania Urszula Kułak 2021-12-16 12:37:36
Dostęp do informacji publicznej Urszula Kułak 2021-12-14 11:41:19
Urszula Kułak 2021-12-14 11:29:03
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-12-08 14:16:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-12-08 14:15:02
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-12-08 13:16:08
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-12-08 13:14:16
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej Administrator 2021-12-08 11:13:38
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-12-08 11:11:38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej Administrator 2021-11-30 12:17:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej Administrator 2021-11-30 09:33:55
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-11-19 10:41:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-11-19 10:40:33
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-11-19 10:38:04
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-11-19 10:36:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-11-19 10:34:44
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej Administrator 2021-11-17 14:49:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-10-21 13:45:35
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-10-21 13:43:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-10-21 13:39:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-10-20 09:55:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-10-20 09:55:40
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-10-20 08:58:57
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-09-29 12:21:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-09-27 14:45:08
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-09-22 08:52:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-09-22 08:51:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-09-22 08:51:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-09-22 08:49:24
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-09-20 08:17:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-09-20 08:14:39
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-09-20 08:05:59
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-09-20 08:01:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-09-09 15:17:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-09-09 15:15:08
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Krystian Czapliński 2021-09-09 15:08:58
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-09-06 12:33:38
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-09-06 12:33:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-08-31 09:36:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-08-31 09:35:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-08-31 09:34:38
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-08-23 14:35:31
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-08-23 14:31:02
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Krzysztof Aniśkiewicz 2021-08-23 14:27:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Krystian Czapliński 2021-08-13 15:27:07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-08-12 15:38:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-08-12 15:38:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-08-12 15:32:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-08-12 15:32:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Krystian Czapliński 2021-08-12 15:25:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2021-08-09 13:41:44
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-07-01 12:58:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2021-06-28 11:41:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-06-16 16:49:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-06-16 16:49:01
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2021-06-11 13:45:23
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2021-06-11 13:42:42
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-05-06 14:19:35
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-05-06 14:17:52
Sprawozdania finansowe jednostki Krzysztof jacewicz 2021-05-06 11:24:10
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-04-27 14:22:20
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2021-04-16 10:18:26
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-04-14 14:54:26
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-04-14 14:53:08
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2021-04-01 10:16:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-03-31 13:37:06
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-03-31 12:53:24
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2021-03-31 12:02:06
Kontrola zarządcza Administrator 2021-03-31 12:01:37
Raport o stanie zapewnienia dostępności Administrator 2021-03-31 11:40:26
Raport o stanie zapewnienia dostępności Administrator 2021-03-31 11:38:32
Deklaracja dostępności Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:48:47
Główny Księgowy Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:28:45
Główny Księgowy Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:27:52
Z-ca Dyrektora Urzędu Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:27:00
Wykaz stanowisk Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:25:33
Wykaz stanowisk Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:24:40
Język migowy Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:08:09
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-03-05 08:18:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-03-05 07:59:16
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-02-10 09:14:42
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-02-08 11:47:18
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-02-05 10:51:35
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-02-05 10:49:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2021-01-25 14:20:42
Wykaz stanowisk Krzysztof jacewicz 2021-01-25 10:53:29
Deklaracja dostępności Krzysztof jacewicz 2021-01-25 10:38:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-01-25 09:54:09
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2021-01-25 09:52:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Administrator 2021-01-11 12:15:40
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Administrator 2021-01-11 12:14:21
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-01-05 14:49:52
Informacja o wynikach naboru Administrator 2021-01-05 14:48:44
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Administrator 2020-12-29 11:15:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Administrator 2020-12-17 13:55:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-12-17 13:54:53
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Administrator 2020-12-17 13:54:15
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-12-09 07:41:03
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-12-09 07:38:22
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2020-12-02 14:29:26
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-11-10 10:50:05
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-11-10 10:48:31
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-11-10 10:47:10
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-10-14 09:20:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-10-14 09:18:41
Informacja o wynikach naboru Administrator 2020-10-12 13:32:10
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-09-30 14:48:58
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-09-30 14:43:20
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-09-25 14:11:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-09-25 14:11:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-09-15 08:42:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-09-15 08:34:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2020-09-14 15:21:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2020-09-14 15:21:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2020-09-14 15:21:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-09-09 11:00:39
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-09-09 10:59:19
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-09-09 10:57:38
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-08-11 13:53:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-08-11 13:51:05
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-08-11 13:49:18
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-07-07 10:53:44
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-07-07 10:51:39
Wykaz stanowisk Administrator 2020-07-01 10:26:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-06-10 08:00:17
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-06-10 07:54:31
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-06-10 07:51:11
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-05-22 10:36:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-05-22 10:30:05
Sprawozdania finansowe jednostki Administrator 2020-04-29 11:40:50
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2020-04-09 11:33:21
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-04-08 10:36:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-04-08 10:32:25
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-04-08 10:30:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-04-08 10:25:53
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-03-10 12:51:34
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-03-10 12:48:30
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Renata Olechno 2020-02-27 12:34:34
Druki do pobrania Administrator 2020-02-26 12:39:35
Druki do pobrania Administrator 2020-02-26 12:19:48
Druki do pobrania Administrator 2020-02-26 12:14:49
Druki do pobrania Administrator 2020-02-26 11:58:28
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-02-11 09:31:50
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-02-11 08:39:50
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-02-11 08:38:10
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-02-11 08:35:52
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-02-11 08:29:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-01-09 14:55:39
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Karol Puszko 2020-01-09 14:50:19
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2020-01-09 14:02:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-12-27 14:46:39
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-12-27 14:45:53
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-12-27 14:44:59
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2019-12-27 14:44:33
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2019-12-27 14:44:10
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-12-27 14:43:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2019-12-27 14:41:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-12-23 13:44:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2019-12-23 13:43:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2019-12-23 13:42:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2019-12-23 13:41:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2019-12-19 10:07:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2019-12-19 10:06:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów i Projektów Administrator 2019-12-11 11:31:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-12-09 13:47:38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-12-09 13:46:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-12-09 13:45:11
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-12-06 12:13:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-11-18 14:09:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-11-18 14:09:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-11-18 14:07:37
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-11-14 14:26:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-11-12 14:41:28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-11-06 11:52:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-11-06 11:48:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-11-06 11:37:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-11-04 12:26:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-11-04 12:25:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-11-04 12:22:21
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-10-24 08:57:27
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-10-24 08:56:46
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-10-24 08:55:30
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-10-24 08:53:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-10-24 08:45:31
Język migowy Administrator 2019-10-17 08:13:34
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-10-15 10:18:55
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2019-10-14 10:48:15
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2019-10-14 10:37:40
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2019-10-14 10:37:30
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2019-10-14 10:26:07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-09-16 13:42:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-09-16 13:03:28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-09-16 13:02:51
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-09-13 14:52:47
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Joanna Sawicka 2019-09-11 15:12:39
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Joanna Sawicka 2019-09-11 13:33:19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-09-10 15:29:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Dziale Usług Rynku Pracy Administrator 2019-09-10 15:25:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Administrator 2019-09-10 15:05:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-08-30 11:30:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2019-08-30 11:24:24
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy Administrator 2019-08-30 10:51:56
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-08-12 14:01:19
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2019-08-12 13:02:23
Regulamin organizacyjny Administrator 2019-07-11 13:54:29
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-11 13:52:31
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-07-11 09:28:01
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-07-11 09:27:37
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-06-26 08:55:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-06-26 08:48:50
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-06-26 08:28:21
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-06-25 09:41:24
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-06-13 13:35:37
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-06-13 13:35:15
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-06-13 13:33:56
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-06-13 13:30:12
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-05-15 14:27:09
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI Agnieszka Kirejczyk 2019-05-09 10:36:46
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI Agnieszka Kirejczyk 2019-05-08 07:21:52
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI Agnieszka Kirejczyk 2019-05-08 07:21:42
Dyrektor Agnieszka Kirejczyk 2019-05-08 06:55:25
Z-ca Dyrektora Urzędu Agnieszka Kirejczyk 2019-05-08 06:54:58
Główny Księgowy Agnieszka Kirejczyk 2019-05-08 06:54:09
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2019-05-06 10:31:52
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-05-06 09:23:50
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-04-30 13:35:01
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-04-30 13:33:09
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-04-18 15:10:17
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2019-04-18 10:35:20
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-04-12 12:41:03
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-04-03 11:01:15
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-03-15 10:50:37
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-03-12 09:43:49
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-03-12 09:43:36
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy Administrator 2019-03-08 10:18:41
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy Administrator 2019-03-05 14:04:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor Administrator 2019-02-19 13:30:01
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2019-02-13 07:47:52
Informacja o wynikach naboru Administrator 2019-02-11 09:53:53
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor Administrator 2019-02-06 09:57:17
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-02-05 09:25:12
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-02-04 09:28:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor Administrator 2019-01-25 12:21:08
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2019-01-18 08:22:39
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2019-01-15 13:46:09
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2019-01-14 14:22:28
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2019-01-14 14:21:38
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2019-01-14 14:19:18
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2019-01-14 14:17:03
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-01-08 07:46:38
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2019-01-04 14:16:29
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-12-27 07:32:29
Informacja o wynikach naboru Administrator 2018-12-20 13:54:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor Administrator 2018-12-17 14:59:59
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-12-17 13:54:34
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-12-13 12:20:00
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-12-11 11:29:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy Administrator 2018-12-06 11:50:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor Administrator 2018-12-06 11:50:31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy Administrator 2018-12-06 11:46:44
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-12-04 12:51:33
Zamówienie na świadczenie usług pocztowych Agnieszka Kirejczyk 2018-11-30 12:30:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy Administrator 2018-11-20 15:16:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy Administrator 2018-11-20 15:16:18
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-11-15 09:13:31
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-11-14 14:39:54
Informacja o wynikach naboru Administrator 2018-11-09 14:47:01
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2018-11-09 14:28:02
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-11-09 14:17:33
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-10-24 08:26:32
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2018-10-18 12:05:32
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-10-10 13:25:55
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-09-11 08:29:53
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-09-07 13:53:41
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 13:40:17
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 13:06:41
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 13:05:03
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 12:56:00
Lokalne oferty pracy Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 12:22:16
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 12:18:59
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2018-09-07 12:17:45
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-08-10 13:51:53
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-08-09 12:59:57
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-07-13 14:20:27
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-07-10 13:26:53
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-06-15 09:04:28
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-06-15 09:04:10
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-06-15 09:03:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-06-12 12:36:45
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-06-12 12:34:58
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-06-12 12:15:21
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-05-09 12:35:48
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-05-09 12:34:59
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2018-04-11 10:55:15
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-04-11 09:44:09
Informacja o wynikach naboru Administrator 2018-03-22 13:01:35
Informacja o wynikach naboru Administrator 2018-03-22 13:01:20
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor (inspektor danych osobowych) Administrator 2018-03-22 13:00:13
Wykaz stanowisk Administrator 2018-03-21 14:58:45
Zamówienie na świadczenie usług pocztowych Administrator 2018-03-19 11:51:25
Informacja o wynikach naboru Administrator 2018-03-15 12:28:50
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-03-14 10:22:03
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-03-14 10:20:19
Zamówienie na świadczenie usług pocztowych Administrator 2018-03-12 15:14:23
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-03-12 09:41:25
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-03-12 09:39:58
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-03-12 09:01:23
Zamówienie na świadczenie usług pocztowych Administrator 2018-03-09 13:18:59
Zamówienie na świadczenie usług pocztowych Administrator 2018-03-07 08:21:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor (inspektor danych osobowych) Administrator 2018-03-01 10:25:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2018-03-01 10:14:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2018-03-01 10:14:28
Praca w Urzędzie Administrator 2018-03-01 10:13:48
Wykaz stanowisk Administrator 2018-02-19 12:25:21
Wykaz stanowisk Administrator 2018-02-19 12:24:41
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-02-13 15:18:58
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-02-13 15:15:13
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-02-13 15:12:32
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-02-12 09:39:29
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-02-12 09:27:21
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-02-12 09:24:15
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-02-08 11:20:22
Regulamin pracy Administrator 2018-02-01 13:12:21
Regulamin pracy Administrator 2018-02-01 13:12:01
Regulamin pracy Administrator 2018-02-01 13:11:19
Regulamin pracy Administrator 2018-02-01 13:08:42
Regulamin pracy Administrator 2018-02-01 13:08:04
Z-ca Dyrektora Urzędu Administrator 2018-02-01 13:04:47
Godziny urzędowania Administrator 2018-02-01 13:04:14
Godziny urzędowania Administrator 2018-02-01 13:03:53
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-02-01 09:50:09
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Edyta Wilkiel 2018-01-11 11:37:14
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Joanna Sawicka 2018-01-10 10:04:54
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2018-01-03 14:12:09
Wykaz stanowisk Administrator 2018-01-03 14:01:40
Dane adresowe Administrator 2018-01-03 13:58:33
Dane adresowe Administrator 2018-01-03 13:57:41
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2018-01-03 13:56:54
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2018-01-03 13:56:11
Schemat organizacyjny Administrator 2018-01-03 13:48:35
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2018-01-03 10:39:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-12-13 08:13:41
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-12-06 13:06:16
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-11-27 08:41:48
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-11-27 08:35:14
Druki do pobrania Administrator 2017-11-23 08:17:30
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2017-11-10 15:06:45
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-11-10 08:34:38
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-11-10 08:33:38
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-11-03 09:27:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-10-09 14:08:10
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-10-09 08:29:18
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-10-09 08:28:26
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2017-09-22 08:04:52
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2017-09-22 08:04:14
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-09-07 10:01:13
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-08-21 14:48:11
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-08-18 12:10:44
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-08-10 08:18:07
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-08-09 13:13:07
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-07-12 10:15:58
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-07-12 10:02:33
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-07-12 10:01:35
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2017-07-12 09:01:59
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2017-07-10 14:24:06
Druki do pobrania Administrator 2017-07-04 08:32:07
Procedura nr 16 Postępowanie przygotowaecze pod egzekucję świadczeń nienależnych, egzekwowanych w trybie administracyjnym Administrator 2017-07-04 08:30:18
Druki do pobrania Administrator 2017-07-03 14:02:52
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-06-07 13:09:00
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-06-07 11:13:57
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-06-05 13:55:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-23 10:41:12
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-05-16 15:05:25
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-05-16 15:00:39
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-05-16 15:00:08
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-05-16 14:56:32
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-15 10:18:48
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-05-12 08:25:53
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-10 12:46:10
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-10 10:34:06
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-10 07:46:35
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-05-09 13:07:02
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r. Agnieszka Kirejczyk 2017-04-28 09:58:13
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r. Agnieszka Kirejczyk 2017-04-28 09:54:54
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 13:33:43
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 13:33:39
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 11:52:05
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 11:51:16
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 11:42:26
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 11:36:17
Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-04-24 11:35:55
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-04-18 12:35:48
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-13 14:34:39
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-13 14:33:54
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2017-04-13 14:25:49
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-13 13:34:34
Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-04-13 13:25:53
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-04-11 08:09:45
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-06 14:28:32
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-04-06 14:10:19
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2017-04-03 14:05:00
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2017-04-03 14:04:27
Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Administrator 2017-04-03 14:02:48
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-30 12:54:11
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-27 14:01:46
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-27 14:01:09
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki Agnieszka Kirejczyk 2017-03-27 13:54:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-24 15:04:33
Informacja o wynikach naboru Administrator 2017-03-24 15:03:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-24 15:01:02
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-23 14:29:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-22 13:46:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-22 13:46:11
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-03-21 09:57:22
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-03-21 09:56:31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-16 09:00:07
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-15 10:43:58
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-15 10:43:35
Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną Agnieszka Kirejczyk 2017-03-15 10:21:42
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 10:00:56
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 10:00:01
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 09:44:24
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 09:12:32
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 09:12:02
Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 09:01:22
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 08:04:11
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 08:01:44
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2017-03-13 07:52:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-10 09:38:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-10 09:34:30
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-09 14:47:36
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-09 14:47:19
Procedura nr 22 Bon Zatrudnieniowy Agnieszka Kirejczyk 2017-03-09 14:41:48
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-08 09:42:38
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2017-03-08 09:35:40
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-08 09:04:00
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-08 09:03:42
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2017-03-08 08:59:57
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:51:37
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:51:09
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:37:42
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:06:59
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:06:40
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 14:03:43
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 08:04:23
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 08:03:28
Procedura nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia Agnieszka Kirejczyk 2017-03-07 07:36:59
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-06 14:43:31
Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie Agnieszka Kirejczyk 2017-03-06 14:38:26
Informacja o wynikach naboru Administrator 2017-03-06 08:20:47
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:47:51
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:47:38
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:47:14
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:41:37
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:41:02
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:40:07
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:23:53
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 14:23:30
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:45:29
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:45:11
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:44:46
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:44:15
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:43:29
Procedura nr 19 Bon Szkoleniowy Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:42:11
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:41:51
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:41:24
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2017-03-03 12:40:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-01 14:17:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-01 14:17:16
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-03-01 14:16:37
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-02-28 10:05:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-02-22 10:29:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-02-17 12:58:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta Administrator 2017-02-17 12:53:43
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2017-02-17 09:52:53
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2017-02-17 09:51:33
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2017-02-17 09:48:55
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2017-02-16 08:50:56
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2017-02-16 08:50:07
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-02-14 08:41:28
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-02-14 08:40:47
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 14:14:06
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 14:13:47
Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 12:51:16
Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 12:50:54
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 12:47:38
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2017-02-13 12:47:25
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Kirejczyk 2017-02-09 14:51:57
Informacja o wynikach naboru Administrator 2017-02-09 13:16:07
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2017-02-09 12:55:30
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2017-02-07 14:14:03
Zakres Kompetencji Administrator 2017-01-30 09:36:14
Zakres Kompetencji Administrator 2017-01-30 09:35:30
Zakres Kompetencji Administrator 2017-01-30 09:25:22
Zakres Kompetencji Administrator 2017-01-27 10:03:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy Administrator 2017-01-27 10:02:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Administrator 2017-01-27 10:01:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Programów i Projektów Administrator 2017-01-27 10:01:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2017-01-27 10:01:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Administrator 2017-01-27 10:01:27
25.03.2009r. - Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2017-01-27 10:01:06
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-26 11:25:28
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 15:06:53
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:47:21
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:46:51
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:46:01
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:42:45
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:30:36
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 14:20:55
Godziny urzędowania Agnieszka Kirejczyk 2017-01-25 13:13:20
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-24 14:05:50
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-24 14:01:46
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-24 13:48:59
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2017-01-24 13:37:30
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2017-01-10 14:32:47
Informacja o wynikach naboru Administrator 2017-01-03 09:10:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Kierownik Referatu Usług Rynku PracyUsług Rynku Pracy Administrator 2016-12-28 14:12:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Kierownik Referatu Usług Rynku PracyUsług Rynku Pracy Administrator 2016-12-28 13:48:38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Administrator 2016-12-28 13:47:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Programów i Projektów Administrator 2016-12-28 13:47:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Administrator 2016-12-28 13:46:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Administrator 2016-12-28 13:45:46
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-12-28 11:50:47
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-12-28 11:50:28
Wykaz stanowisk Administrator 2016-12-16 13:00:22
Zakres Kompetencji Administrator 2016-12-16 12:59:44
Schemat organizacyjny Administrator 2016-12-16 12:59:30
Regulamin organizacyjny Administrator 2016-12-16 12:34:23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Administrator 2016-12-16 12:13:42
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2016-12-16 12:02:33
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2016-12-06 14:33:38
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA Administrator 2016-12-06 10:34:10
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Administrator 2016-12-06 10:10:01
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2016-12-06 10:07:54
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2016-11-10 08:36:47
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Administrator 2016-10-13 08:19:30
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-10-07 12:00:01
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-09-26 09:50:12
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Agnieszka Kirejczyk 2016-08-31 11:51:53
Dyrektor Agnieszka Kirejczyk 2016-08-31 11:51:25
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2016-08-31 11:50:21
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2016-08-31 11:47:46
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-08-12 12:28:49
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-08-03 10:29:24
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2016-08-03 09:14:38
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2016-08-03 09:13:42
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 14:26:03
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 14:22:51
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 13:25:36
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 12:39:41
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 11:41:23
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 11:37:27
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2016-07-29 10:05:39
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2016-07-26 12:31:15
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu Agnieszka Kirejczyk 2016-07-26 12:25:35
Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie Agnieszka Kirejczyk 2016-07-25 14:11:56
Procedura nr 19 Bon Szkoleniowy Agnieszka Kirejczyk 2016-07-25 11:35:02
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2016-07-25 11:26:51
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2016-07-25 11:17:44
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki Agnieszka Kirejczyk 2016-07-21 14:19:30
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2016-07-21 11:32:49
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-07-11 08:58:18
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-07-08 13:16:13
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-07-08 13:15:52
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2016-07-08 10:23:18
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2016-07-08 10:16:12
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-07-08 10:04:23
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-06-27 10:10:27
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-06-17 11:15:41
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2016-06-14 09:59:27
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2016-06-14 09:39:17
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2016-06-14 09:35:44
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-06-10 14:43:54
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-06-08 14:01:09
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-05-16 15:04:21
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-05-13 15:04:32
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r. Agnieszka Kirejczyk 2016-05-02 13:43:00
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2016-04-20 11:56:09
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2016-04-20 10:33:42
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2016-04-20 10:33:04
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-04-14 12:10:39
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-04-14 12:10:06
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-04-07 09:11:21
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-04-07 09:11:08
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-04-07 09:10:13
2016 Administrator 2016-04-05 08:43:24
2016 Agnieszka Kirejczyk 2016-04-01 14:36:32
2016 Agnieszka Kirejczyk 2016-04-01 14:36:06
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG Agnieszka Kirejczyk 2016-03-22 14:35:11
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG Agnieszka Kirejczyk 2016-03-22 14:34:45
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2016-03-22 14:06:03
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2016-03-22 14:05:13
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2016-03-17 15:13:11
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-03-14 10:35:03
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-03-14 08:58:52
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-03-14 08:58:15
2016 Agnieszka Kirejczyk 2016-03-14 08:39:56
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG Agnieszka Kirejczyk 2016-03-14 08:39:04
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG Agnieszka Kirejczyk 2016-03-11 15:17:02
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-03-11 15:08:36
2016 Agnieszka Kirejczyk 2016-03-11 15:07:36
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych Administrator 2016-03-11 10:45:30
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Administrator 2016-03-08 14:10:52
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Administrator 2016-03-08 14:10:33
ZADANIA REALIZOWANE W URZĘDZIE Administrator 2016-03-08 14:07:03
Procedura nr 19 Bon Szkoleniowy Administrator 2016-03-08 11:46:24
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych Administrator 2016-03-07 13:02:22
2015 Agnieszka Kirejczyk 2016-03-07 09:48:33
Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim Agnieszka Kirejczyk 2016-02-29 12:28:28
Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim Agnieszka Kirejczyk 2016-02-29 12:25:23
II przetarg nieogranioczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-26 10:38:42
II przetarg nieogranioczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-26 10:38:14
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-18 14:32:53
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-18 14:32:28
Procedura nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia Administrator 2016-02-15 10:23:55
II przetarg nieogranioczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Administrator 2016-02-15 10:22:24
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-02-12 14:39:17
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-12 08:57:01
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-12 08:56:33
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-12 08:56:07
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2016-02-05 08:17:40
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2016-02-04 15:05:46
2015 Agnieszka Kirejczyk 2016-02-04 15:03:11
2015r. Agnieszka Kirejczyk 2016-02-04 15:02:01
Formy wsparcia pracodawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:22:11
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:20:41
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:19:38
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:17:29
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:16:53
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:13:45
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2016-02-02 10:13:31
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2016-01-29 10:50:04
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2016-01-18 10:18:26
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2016-01-04 07:50:49
Procedura nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia Agnieszka Kirejczyk 2015-12-23 12:27:34
Procedura nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia Agnieszka Kirejczyk 2015-12-23 11:45:16
Procedura nr 22 Bon Zatrudnieniowy Agnieszka Kirejczyk 2015-12-23 11:29:15
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-12-22 08:52:23
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-12-17 10:45:19
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-12-17 10:44:58
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-12-10 08:42:27
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-12-10 08:41:39
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2015-12-04 14:03:13
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2015-12-04 14:00:50
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2015-12-04 14:00:17
Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce Administrator 2015-12-01 13:08:34
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2015-11-26 13:39:00
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2015-11-26 13:38:26
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2015-11-17 10:14:43
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-11-12 12:40:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-11-12 11:56:15
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-11-12 10:56:55
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-10-28 09:01:24
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-27 09:03:46
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-27 08:58:41
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-27 08:58:35
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-27 08:54:41
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-27 08:52:43
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:55:34
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:54:53
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:53:18
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:52:31
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:27:17
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-20 08:25:47
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-16 09:13:03
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-15 10:08:09
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-15 10:07:46
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-15 10:07:12
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-15 09:48:28
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-10-15 09:48:06
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-10-12 14:47:08
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-10-12 14:46:49
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-10-08 14:08:02
Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL Agnieszka Kirejczyk 2015-10-08 14:05:36
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2015-09-15 09:11:51
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-09-10 13:36:30
Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim Agnieszka Kirejczyk 2015-08-31 16:03:23
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r. Agnieszka Kirejczyk 2015-08-31 16:00:03
Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Administrator 2015-08-25 08:07:58
Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Administrator 2015-08-25 08:03:30
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-08-19 09:36:50
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-08-10 08:10:54
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2015-07-30 13:33:59
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2015-07-30 13:33:42
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2015-07-30 13:32:04
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2015-07-30 13:31:58
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2015-07-30 13:30:25
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-07-14 13:14:00
Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Agnieszka Kirejczyk 2015-07-14 13:13:39
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-07-10 09:46:56
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-07-10 09:46:37
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-07-07 14:40:02
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-07-07 14:39:16
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-07-03 14:50:15
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-07-03 14:49:26
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-07-03 14:47:33
V przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2015-06-26 10:33:32
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2015-06-25 09:50:51
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2015-06-25 09:50:04
V przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Administrator 2015-06-11 13:11:09
V przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Administrator 2015-06-11 13:10:40
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Administrator 2015-06-10 10:08:13
V przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Administrator 2015-06-08 13:47:17
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:50:23
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:49:50
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:49:14
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:48:17
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:47:33
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-20 13:46:26
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2015-05-19 09:29:18
Procedura nr 22 Bon Zatrudnieniowy Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 11:35:34
Procedura nr 22 Bon Zatrudnieniowy Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 11:24:31
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r. Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:29:19
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r. Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:27:35
Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:25:52
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r. Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:24:43
OPRACOWNIA I ANALIZY Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:13:12
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:12:08
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2015-05-15 08:11:28
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-05-11 08:43:50
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-05-11 08:43:24
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy Administrator 2015-05-06 08:58:03
Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie Agnieszka Kirejczyk 2015-04-27 11:33:04
Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie Agnieszka Kirejczyk 2015-04-27 11:32:33
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-04-24 10:06:23
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-04-23 09:13:17
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-04-23 09:12:59
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-04-23 09:12:22
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawojazdy kat. C i Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2015-04-22 12:24:21
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2015-04-22 12:13:16
Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie Agnieszka Kirejczyk 2015-04-20 10:57:17
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2015-04-20 10:42:38
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2015-04-17 14:18:16
Procedura nr 20 Bon stażowy Agnieszka Kirejczyk 2015-04-17 14:08:42
Procedura nr 19 Bon Szkoleniowy Agnieszka Kirejczyk 2015-04-17 12:44:29
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-04-17 12:30:09
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-04-16 08:49:18
Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Agnieszka Kirejczyk 2015-04-16 08:46:23
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2015-04-16 08:31:53
KONTROLA ZARZĄDCZA Administrator 2015-04-15 09:02:18
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Robotnik gospodarczy Administrator 2015-04-10 12:37:50
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Robotnik gospodarczy Administrator 2015-04-10 12:36:54
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-04-10 09:56:12
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-04-10 09:55:26
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Robotnik gospodarczy Agnieszka Kirejczyk 2015-03-31 11:44:49
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2015-03-31 11:36:27
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-03-20 14:41:36
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-03-20 14:04:48
2015 Agnieszka Kirejczyk 2015-03-20 14:04:09
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2015-03-16 13:11:43
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2015-03-13 08:57:30
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Administrator 2015-03-11 12:50:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-03-10 10:43:57
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-03-10 10:42:37
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Administrator 2015-03-03 10:21:23
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2015-03-02 14:40:48
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2015-03-02 14:34:14
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2015-03-02 14:27:04
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecu przedsiębiorczości i Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Administrator 2015-02-27 10:29:46
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2015-02-25 09:00:58
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2015-02-25 09:00:02
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2015-02-13 14:20:17
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2015-02-13 14:19:24
2014 Agnieszka Kirejczyk 2015-02-13 14:04:01
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-02-10 08:26:14
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-02-10 08:25:44
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-02-09 12:50:38
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-02-09 12:50:12
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2015-01-30 13:16:36
Informacja o wynikach naboru Administrator 2015-01-20 11:49:00
Informacja o wynikach naboru Administrator 2015-01-20 11:48:28
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2015-01-19 12:13:46
Wykaz stanowisk Administrator 2015-01-19 09:07:18
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-01-12 12:26:29
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2015-01-12 12:26:02
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-01-12 12:24:45
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-01-12 12:24:07
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2015-01-09 09:50:44
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2015-01-09 09:50:24
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 12:20:06
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 12:18:27
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 12:16:49
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 12:14:25
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 10:04:11
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 10:03:42
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 09:56:48
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2015-01-08 09:56:12
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2015-01-05 13:17:47
Informacja o wynikach naboru Administrator 2015-01-02 14:28:30
Wykaz stanowisk Administrator 2014-12-29 09:34:36
Wykaz stanowisk Administrator 2014-12-29 09:32:47
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-12-15 08:30:12
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-12-12 08:30:28
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-12-12 08:30:08
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-12-11 11:25:28
Język migowy Administrator 2014-12-10 08:01:06
Informacja o wynikach naboru Administrator 2014-12-01 14:12:22
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-12-01 14:12:06
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-12-01 14:11:40
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-12-01 14:10:54
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-11-21 13:34:14
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-11-21 13:33:51
Regulamin organizacyjny Administrator 2014-10-13 14:39:57
Zakres Kompetencji Administrator 2014-10-13 14:30:52
Zakres Kompetencji Administrator 2014-10-13 14:29:16
Zakres Kompetencji Administrator 2014-10-13 14:24:05
Zakres Kompetencji Administrator 2014-10-13 14:22:09
Zakres Kompetencji Administrator 2014-10-13 14:18:39
Schemat organizacyjny Administrator 2014-10-13 14:14:09
Schemat organizacyjny Administrator 2014-10-13 14:13:38
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-09-15 12:56:07
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-09-15 12:55:14
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-09-10 14:41:22
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-09-10 14:41:07
Regulamin wynagrodzeń Administrator 2014-08-27 08:26:29
Regulamin wynagrodzeń Administrator 2014-08-27 08:16:04
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-08-11 14:59:16
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-08-11 14:58:36
Rejestracja wizyty w Urzędzie Agnieszka Kirejczyk 2014-07-29 09:09:14
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2014-07-21 09:24:05
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2014-07-21 09:23:35
Procedura nr 5 Roboty publiczne Administrator 2014-07-10 13:32:31
Procedura nr 5 Roboty publiczne Administrator 2014-07-10 13:32:30
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Administrator 2014-07-10 13:30:46
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Administrator 2014-07-10 13:29:50
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Administrator 2014-07-10 13:29:16
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-06-12 10:12:27
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-06-12 10:11:44
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-06-10 09:26:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-06-10 09:24:50
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-06-05 12:38:21
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-06-05 12:37:39
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2014-05-30 12:52:14
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2014-05-30 12:51:38
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2014-05-27 13:25:50
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2014-05-27 13:24:16
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-26 12:36:31
IV przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-26 12:35:57
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-14 12:57:15
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 13:34:42
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 13:34:00
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 13:33:34
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 13:30:37
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 10:34:21
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-05-12 10:31:32
III przetarg nieograniczony: Szkolenie Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przespieszona na przewóz rzeczy Agnieszka Kirejczyk 2014-04-25 14:54:42
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-04-25 14:47:24
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-04-17 11:26:46
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-04-17 11:26:26
Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce Administrator 2014-04-11 12:07:37
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r. Agnieszka Kirejczyk 2014-03-26 14:14:29
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r. Agnieszka Kirejczyk 2014-03-26 14:10:48
Informacja o wynikach naboru Administrator 2014-03-24 13:01:38
Informacja o wynikach naboru Administrator 2014-03-24 13:00:43
Informacja o wynikach naboru Administrator 2014-03-24 12:59:38
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-03-24 12:57:48
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-03-20 10:45:34
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-03-20 10:44:44
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-03-13 11:12:08
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-03-12 07:46:18
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-03-12 07:45:51
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-03-06 12:33:27
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-03-06 12:32:13
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-02-27 09:47:59
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-02-27 09:47:37
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-02-25 13:34:04
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-02-25 13:33:36
2014r. Agnieszka Kirejczyk 2014-02-25 13:33:14
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2014-02-25 13:28:44
Informacja o wynikach naboru Administrator 2014-02-18 13:01:03
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-02-18 13:00:48
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2014-02-18 12:59:54
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2014-02-18 12:52:46
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2014-02-18 12:50:20
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-02-18 08:04:26
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-02-18 08:03:35
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2014-02-11 09:30:22
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2014-02-11 09:29:05
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2014-02-11 09:21:48
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2014-02-11 09:10:30
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2014-02-11 08:51:40
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-02-10 09:04:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-02-10 09:03:47
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-02-03 12:53:37
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-02-03 12:53:02
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-01-31 12:28:04
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-01-31 12:27:45
II przetarg nieograniczony: Szkolenie Operator sprzętu ciężkiego kl. III Agnieszka Kirejczyk 2014-01-31 12:27:17
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-01-29 14:41:16
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-01-29 14:40:52
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2014 Agnieszka Kirejczyk 2014-01-29 12:55:57
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2014-01-29 12:55:34
Wykaz stanowisk Administrator 2014-01-27 14:06:16
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-24 10:16:27
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-24 10:16:02
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-24 10:15:07
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-23 10:55:22
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-23 10:54:20
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:26:17
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:26:01
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:17:18
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:16:29
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:14:03
2013 Agnieszka Kirejczyk 2014-01-17 11:12:27
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-01-10 13:34:00
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2014-01-10 13:33:42
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2014-01-09 11:46:00
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2014-01-09 11:45:16
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2014-01-09 11:42:39
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2014-01-08 13:28:08
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2014-01-08 13:27:46
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2014-01-08 13:25:29
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2014-01-03 12:59:52
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2014-01-02 14:54:52
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2014-01-02 14:51:06
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2013-12-30 08:56:38
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2013-12-30 08:56:04
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2013-12-30 08:54:37
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2013-12-30 08:52:56
Wykaz stanowisk Agnieszka Kirejczyk 2013-12-20 10:45:04
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-12-12 11:22:13
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-12-12 11:21:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-11-28 16:01:02
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-11-28 16:00:23
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-10-15 08:22:34
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-09-10 09:18:41
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-09-10 09:18:20
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-08-13 08:16:45
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-08-13 08:16:26
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-08-09 11:43:17
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-08-09 11:42:55
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-08-07 09:26:40
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-08-07 09:25:41
Kontrole zewnętrzne Administrator 2013-07-23 12:34:12
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-19 12:26:08
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-19 12:25:55
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-17 13:05:58
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-17 13:05:35
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-07-11 14:12:00
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-07-11 14:09:34
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-10 15:17:27
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-10 15:17:16
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-07-08 13:24:58
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-07-08 13:24:44
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-07-08 13:23:52
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-04 11:07:58
III przetarg nieograniczony na przeprowadzenia 2 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-04 11:07:08
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-07-04 10:57:36
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2013-06-20 14:48:03
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2013-06-20 14:46:17
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 13:56:49
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 13:56:18
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 13:56:03
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 13:54:51
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 10:20:19
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-06-11 10:19:56
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:22:49
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:22:13
Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:15:23
Procedura nr 16 Postępowanie przygotowaecze pod egzekucję świadczeń nienależnych, egzekwowanych w trybie administracyjnym Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:12:12
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:11:22
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:10:30
Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:09:42
Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:08:00
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 12:00:24
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 11:57:51
Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 11:56:45
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-06-07 11:40:36
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2013-06-04 08:08:40
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2013-06-04 08:07:58
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-05-21 11:00:47
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-05-21 10:57:58
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2013-05-17 13:47:55
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-05-13 09:32:46
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-05-13 09:32:00
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-05-10 13:54:53
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-05-10 13:54:38
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-05-02 13:08:31
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r. Agnieszka Kirejczyk 2013-04-22 10:07:29
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r. Agnieszka Kirejczyk 2013-04-22 10:03:43
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-04-19 11:01:50
II przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2013-04-19 11:01:12
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2013-04-16 14:32:30
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2013-04-16 14:30:48
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-04-12 11:03:48
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-04-10 10:35:07
Procedura nr 16 Postępowanie przygotowaecze pod egzekucję świadczeń nienależnych, egzekwowanych w trybie administracyjnym Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 13:41:56
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 13:36:19
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 13:35:16
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 13:31:38
Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 12:57:26
Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 12:57:01
Procedura nr 13 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 12:49:13
Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 12:38:49
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 12:20:31
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:46:40
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:35:47
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:35:34
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:33:49
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:18:02
Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:12:40
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 11:05:25
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:51:16
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:44:46
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:37:13
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:36:37
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:26:31
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:16:26
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-03-29 10:16:06
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-03-12 07:40:07
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-03-12 07:39:46
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Agnieszka Kirejczyk 2013-03-12 07:38:06
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2013-03-08 10:04:40
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2013-03-08 10:04:01
2013r. Agnieszka Kirejczyk 2013-03-01 13:37:03
2012 Agnieszka Kirejczyk 2013-03-01 13:32:58
2012 Agnieszka Kirejczyk 2013-03-01 13:31:26
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-02-22 12:18:07
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-02-22 12:17:36
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-02-15 09:35:00
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-02-15 09:34:41
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-02-07 14:03:42
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2013-02-07 14:01:06
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-02-06 15:09:07
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-02-06 15:08:49
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2013-01-30 13:39:03
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2013-01-30 13:38:26
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2013-01-30 13:36:27
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2013-01-30 13:35:17
I przetarg nieograniczony: Szkolenie Vademecum przedsiębiorczości Agnieszka Kirejczyk 2013-01-30 11:12:21
2012 Agnieszka Kirejczyk 2013-01-30 10:58:48
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2013-01-10 09:25:21
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2013-01-09 09:36:30
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:57:57
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:57:20
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:55:52
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:54:56
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:53:16
Druki do pobrania Agnieszka Kirejczyk 2013-01-03 08:49:18
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-11-15 09:27:12
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-11-15 09:26:31
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-11-15 09:24:08
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Agnieszka Kirejczyk 2012-11-14 08:35:12
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Agnieszka Kirejczyk 2012-11-14 08:34:46
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Agnieszka Kirejczyk 2012-11-14 08:34:30
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2012-11-14 08:32:05
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2012-11-06 09:22:53
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2012-11-06 09:22:26
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-25 14:15:43
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-25 14:15:11
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-25 14:13:08
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-10-18 12:54:21
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r. Agnieszka Kirejczyk 2012-10-18 12:52:42
Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Agnieszka Kirejczyk 2012-10-18 12:52:12
Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Agnieszka Kirejczyk 2012-10-18 12:44:02
VII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2012-10-17 11:04:40
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-12 08:35:50
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-12 08:35:37
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-10-12 08:34:52
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-10-10 10:29:12
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-10-10 10:28:20
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2012-10-09 11:03:19
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-10-05 12:57:33
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-10-05 12:57:30
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-10-05 12:56:55
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-10-02 15:00:39
VII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Agnieszka Kirejczyk 2012-10-02 15:00:09
VII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Agnieszka Kirejczyk 2012-10-02 12:29:33
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-10-02 12:20:39
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-27 15:06:47
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-27 15:06:12
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-26 12:25:06
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-09-18 13:44:26
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-09-18 13:43:22
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-17 14:20:33
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:21:52
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:21:46
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:21:17
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:21:05
VI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 4 szkoleń osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:19:01
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Operator sprzętu ciężkiego (operator koparkoładowarki kl. III), Drwal Agnieszka Kirejczyk 2012-09-14 12:09:22
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-09-11 13:06:58
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-09-11 13:06:43
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-08-17 10:05:10
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form Agnieszka Kirejczyk 2012-08-17 10:04:48
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-07-20 09:12:50
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-07-20 09:09:58
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Agnieszka Kirejczyk 2012-06-26 10:05:21
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-26 10:04:21
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-26 10:03:57
2010r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-26 10:03:41
2009r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-26 10:03:22
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-06-14 10:34:22
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-06-14 10:33:33
Wykaz stanowisk Administrator 2012-06-14 08:11:28
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-11 11:01:01
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-06-11 10:57:03
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-06-06 14:12:25
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-06-06 14:10:20
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-06-06 14:09:37
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-06-06 14:08:55
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-06-06 14:08:44
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-06-04 10:48:02
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-06-04 10:47:30
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 12:40:11
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 12:39:26
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 12:39:22
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 10:15:09
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 10:14:23
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 10:04:53
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 10:04:26
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-05-28 10:01:46
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-05-24 14:48:44
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-05-24 14:48:31
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Operator sprzętu ciężkiego (operator koparkoładowarki kl. III), Drwal Agnieszka Kirejczyk 2012-05-24 14:41:19
IV. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2012-05-17 13:19:15
IV. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2012-05-17 13:18:59
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-05-17 08:00:38
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2012-05-15 08:11:05
Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne Agnieszka Kirejczyk 2012-05-15 08:10:44
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-05-10 10:47:28
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-05-10 10:46:13
IV. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2012-04-27 13:36:32
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Drwal - operator pilarki spalinowej Agnieszka Kirejczyk 2012-04-27 13:31:19
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2012-04-26 09:30:09
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2012-04-26 09:28:51
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2012-04-26 09:28:23
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-04-10 10:09:59
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2012-04-05 09:23:24
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-04-05 09:23:06
2009r. Agnieszka Kirejczyk 2012-04-05 09:22:09
2012r. Agnieszka Kirejczyk 2012-04-05 09:21:49
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-04-05 09:17:58
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2012-03-29 12:49:54
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2012-03-29 12:49:15
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r. Agnieszka Kirejczyk 2012-03-21 08:46:51
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-03-20 13:26:32
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-03-20 13:25:28
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-03-20 13:24:45
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-02-29 13:48:35
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2012-02-29 13:41:34
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Drwal - operator pilarki spalinowej Agnieszka Kirejczyk 2012-02-23 14:24:59
2012 Agnieszka Kirejczyk 2012-02-23 14:22:41
Regulamin organizacyjny Administrator 2012-02-20 10:56:26
Schemat organizacyjny Administrator 2012-02-20 10:51:28
Schemat organizacyjny Administrator 2012-02-20 10:48:46
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Operator sprzętu ciężkiego (operator koparkoładowarki kl. III), Drwal Agnieszka Kirejczyk 2012-02-15 13:23:16
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-02-10 10:26:42
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-02-10 10:25:54
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2012-02-10 10:21:15
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Operator sprzętu ciężkiego (operator koparkoładowarki kl. III), Drwal Agnieszka Kirejczyk 2012-02-09 14:08:12
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego (operator ładowarki kl. III) Agnieszka Kirejczyk 2012-02-08 10:53:27
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego (operator ładowarki kl. III) Agnieszka Kirejczyk 2012-02-08 10:50:06
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-01-27 10:05:41
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2012-01-27 10:04:33
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2012-01-24 08:37:36
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-01-24 08:36:16
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Agnieszka Kirejczyk 2012-01-24 08:28:54
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-01-10 13:16:52
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-01-10 13:15:48
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-01-10 13:15:47
2011 Agnieszka Kirejczyk 2012-01-10 13:14:47
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2011-12-28 12:11:42
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2011-12-28 12:10:12
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-12-12 08:17:50
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-12-12 08:16:43
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2011-12-06 08:05:19
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2011-12-06 08:00:58
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-11-14 08:43:10
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-11-14 08:41:00
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-11-14 08:38:48
Informacja o wynikach naboru Administrator 2011-11-03 08:54:23
Dane adresowe Agnieszka Kirejczyk 2011-10-26 11:13:27
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r. Administrator 2011-10-25 13:28:17
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-18 11:25:41
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-18 11:20:23
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-18 11:08:04
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-18 11:05:25
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-18 10:50:39
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2011-10-11 14:46:40
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-10 11:05:20
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-10 11:04:27
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-10-10 11:03:08
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-09-23 13:46:55
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-09-23 13:44:34
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-09-23 13:44:12
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:41:37
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:39:49
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:39:05
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:33:58
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:32:02
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:30:10
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 12:28:24
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:16:49
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:13:51
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:13:11
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:10:27
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:08:04
Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:07:10
•Projekty realizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2008 - 2013 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 11:06:11
Aktualności Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:57:53
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:50:37
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:50:11
Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006/2007 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:48:20
Projekt "Ekozatrudnienie" Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:47:11
Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, Proiorytet VI - PROMOCJA RYNKU PRACY Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:40:38
EFS Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:39:18
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:21:39
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:18:47
Projekty z EFS Agnieszka Kirejczyk 2011-09-16 10:17:05
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Ogrodnik terenów zieleni Agnieszka Kirejczyk 2011-09-13 12:44:59
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Ogrodnik terenów zieleni Agnieszka Kirejczyk 2011-09-13 12:43:37
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-12 13:15:30
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-12 13:14:52
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-09-12 13:13:31
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-09-09 12:54:30
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-09-09 12:53:36
V. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Ogrodnik terenów zieleni Agnieszka Kirejczyk 2011-09-01 15:06:31
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta Agnieszka Kirejczyk 2011-09-01 14:53:22
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:52:24
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:51:26
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:45:57
Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:43:37
Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:39:59
Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:38:27
Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:36:20
Świadczenia dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:33:46
Świadczenia dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:31:08
Świadczenia dla osób bezrobotnych Agnieszka Kirejczyk 2011-08-31 10:22:37
Utrata stausu Administrator 2011-08-26 10:47:45
Dokumenty rejestracyjne Administrator 2011-08-26 10:37:11
Status osoby bezrobotnej Administrator 2011-08-26 10:30:31
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2011-08-22 10:27:55
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2011-08-22 10:00:16
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2011-08-22 09:57:06
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-08-10 10:57:31
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-08-10 10:56:03
Projekt "Ekozatrudnienie" Agnieszka Kirejczyk 2011-08-08 10:58:13
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2011-08-05 12:22:14
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2011-08-05 10:19:34
Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2011-08-05 10:18:13
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2011-08-05 09:53:45
Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2011-08-05 09:53:25
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 15:00:22
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 13:06:27
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 13:01:22
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 12:52:45
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 12:47:41
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 09:39:51
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-04 09:37:34
Programy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-03 09:17:28
Programy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-03 09:13:50
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2011-08-03 08:44:05
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Agnieszka Kirejczyk 2011-08-03 08:41:19
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-02 08:30:41
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-08-02 08:25:35
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta Administrator 2011-08-01 14:58:44
Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Administrator 2011-08-01 14:19:45
Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:33:13
Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:31:53
Procedura nr 13 Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:31:12
Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:30:21
Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:28:34
Procedura nr 10 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracyu skierowanego bezrobotnego Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:26:44
Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:25:56
Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:24:06
Procedura nr 6 Udzielamnie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:23:21
Procedura nr 5 Roboty publiczne Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:22:36
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:21:46
Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:20:53
Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:18:49
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2011-07-29 16:17:54
Procedura nr 1 Staże Agnieszka Kirejczyk 2011-07-27 09:36:34
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta Agnieszka Kirejczyk 2011-07-21 09:06:06
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta Agnieszka Kirejczyk 2011-07-21 09:04:42
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-07-08 08:55:43
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-07-08 08:50:25
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Sprzedawca - profesjonalna obsługa klienta Agnieszka Kirejczyk 2011-07-07 14:00:26
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-07-07 13:49:45
Szkolenia Agnieszka Kirejczyk 2011-06-14 13:42:02
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-06-10 10:40:50
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-06-10 10:40:40
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-06-10 10:40:18
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-06-03 12:34:47
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-06-03 12:33:33
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-06-03 12:28:57
Aktualności Agnieszka Kirejczyk 2011-05-31 12:54:47
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-05-30 08:50:22
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-05-30 08:49:20
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-05-27 09:25:57
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-05-27 09:23:27
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Agnieszka Kirejczyk 2011-05-27 09:21:12
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce Administrator 2011-05-24 12:17:23
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce Administrator 2011-05-24 12:14:48
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce Administrator 2011-05-24 12:14:02
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Administrator 2011-05-23 13:42:21
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-16 14:26:44
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-16 14:25:44
Aktualności Agnieszka Kirejczyk 2011-05-13 08:38:44
Aktualności Agnieszka Kirejczyk 2011-05-13 08:37:36
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-05-10 10:13:31
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-05-10 10:12:41
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-05-10 10:12:14
2011 Agnieszka Kirejczyk 2011-05-10 10:11:22
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-09 11:23:02
III. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-09 11:20:49
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-09 11:05:09
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-02 14:28:34
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-05-02 14:27:02
2011r. Agnieszka Kirejczyk 2011-04-29 15:34:34
Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych Agnieszka Kirejczyk 2011-04-29 13:15:55
Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych Agnieszka Kirejczyk 2011-04-29 13:12:41
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-04-21 13:45:46
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Agnieszka Kirejczyk 2011-04-21 13:42:52
Administrator 2011-04-21 10:26:31
Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Administrator 2011-04-21 10:21:32
Formy wsparcia pracodawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Administrator 2011-04-21 09:55:43
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Administrator 2011-04-21 09:41:58
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Administrator 2011-04-21 09:39:36
2011 Administrator 2011-04-14 14:49:25
2011r. Administrator 2011-04-07 11:50:10
2011r. Administrator 2011-04-07 11:50:04
2011r. Administrator 2011-04-07 11:49:52
2011r. Administrator 2011-04-07 11:49:40
2011r. Administrator 2011-04-07 11:48:30
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Operator sprzętu ciężkiego i Spawacz metodą MAG Administrator 2011-04-07 11:46:34
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-04-07 11:27:42
2011r. Administrator 2011-03-28 09:31:58
2011r. Administrator 2011-03-28 09:30:04
2010r. Administrator 2011-03-25 11:00:56
2009r. Administrator 2011-03-25 10:59:49
2010r. Administrator 2011-03-25 10:56:28
2009r. Administrator 2011-03-25 10:55:28
2011r. Administrator 2011-03-25 10:53:45
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-03-23 14:22:42
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-03-23 14:21:49
Aktualności Administrator 2011-03-21 12:06:49
Aktualności Administrator 2011-03-21 12:03:42
Aktualności Administrator 2011-03-21 12:00:09
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-03-18 12:53:42
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-03-04 11:08:29
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Administrator 2011-03-04 11:07:10
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2011-03-04 10:55:21
Wykaz stanowisk Administrator 2011-03-01 14:44:55
Informacja o wynikach naboru Administrator 2011-03-01 12:40:16
Procedura nr 10 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracyu skierowanego bezrobotnego Administrator 2011-02-18 08:35:59
Procedura nr 4 Prace interwencyjne Administrator 2011-02-18 08:34:55
Procedura nr 6 Udzielamnie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej Administrator 2011-02-18 08:32:20
Procedura nr 1 Staże Administrator 2011-02-18 08:30:15
Szkolenia Administrator 2011-02-17 13:40:05
Usługi EURES Administrator 2011-02-17 13:34:23
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Administrator 2011-02-17 13:31:26
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Administrator 2011-02-17 13:29:37
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Administrator 2011-02-17 13:29:20
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Administrator 2011-02-17 13:25:37
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Administrator 2011-02-17 13:25:09
Pośrednictwo pracy Administrator 2011-02-17 13:23:02
Wykaz stanowisk Administrator 2011-02-09 11:46:03
Druki do pobrania Administrator 2011-02-07 11:14:41
Procedury i regulaminy Administrator 2011-02-02 13:51:08
Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych Administrator 2011-02-02 12:51:00
Świadczenia dla osób bezrobotnych Administrator 2011-02-02 12:37:59
Zadania realizowane w urzędzie Administrator 2011-02-02 12:01:35
Podstawowe usługi rynku pracy Administrator 2011-02-02 11:59:04
ABC Administrator 2011-02-02 11:57:13
Ustawa reformująca administrację publiczną Administrator 2011-02-02 11:54:32
Ustawa o pracownikach samorządowych Administrator 2011-02-02 10:16:41
Ustawa o ochronie danych osobowych Administrator 2011-02-02 10:15:29
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2011-02-02 10:13:50
Ustawa o samorządzie powiatowym Administrator 2011-02-02 10:12:49
Kodeks postępowania administracyjnego Administrator 2011-02-02 10:09:40
Kodeks Pracy Administrator 2011-02-02 10:09:10
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2011-02-02 10:08:26
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2011-02-01 13:29:22
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2011-02-01 12:17:07
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2011-02-01 12:14:44
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2011-02-01 12:11:09
Regulamin organizacyjny Administrator 2011-02-01 10:48:23
Regulamin organizacyjny Administrator 2011-02-01 10:47:50
2011 Administrator 2011-01-10 13:53:54
2010r. Administrator 2011-01-10 13:46:37
2010r. Administrator 2011-01-10 13:46:07
2010r. Administrator 2010-12-28 14:38:51
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2010-12-15 13:59:51
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2010-12-15 13:57:41
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2010-12-15 13:55:36
2010r. Administrator 2010-12-09 14:38:26
2010r. Administrator 2010-11-25 08:35:58
2010r. Administrator 2010-11-10 12:09:10
2010r. Administrator 2010-11-08 15:05:58
2010r. Administrator 2010-11-08 15:02:20
2010r. Administrator 2010-11-08 15:00:18
2010r. Administrator 2010-11-08 14:53:15
2010r. Administrator 2010-11-08 14:51:01
2010r. Administrator 2010-11-08 14:46:31
2010r. Administrator 2010-11-08 14:44:09
2010r. Administrator 2010-11-08 14:36:48
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-10-29 09:57:10
2010r. Administrator 2010-10-28 09:23:04
Aktualności Administrator 2010-10-26 13:46:31
Aktualności Administrator 2010-10-26 13:39:52
Aktualności Administrator 2010-10-26 13:39:11
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku Administrator 2010-10-21 13:45:11
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku Administrator 2010-10-21 13:42:01
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-10-19 08:07:03
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-10-19 08:05:06
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-10-18 15:20:34
XII Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-10-18 15:19:44
Wykaz stanowisk Administrator 2010-10-15 15:03:41
Wykaz stanowisk Administrator 2010-10-15 15:02:45
Wykaz stanowisk Administrator 2010-10-15 15:00:13
Wykaz stanowisk Administrator 2010-10-15 14:54:25
2010r. Administrator 2010-10-11 09:43:52
Druki do pobrania Administrator 2010-09-30 15:41:01
Rejestracja wizyty w Urzędzie Administrator 2010-09-29 15:50:45
Rejestracja wizyty w Urzędzie Administrator 2010-09-29 15:50:03
Rejestracja wizyty w Urzędzie Administrator 2010-09-29 15:49:36
2010r. Administrator 2010-09-27 08:25:49
2010r. Administrator 2010-09-27 08:25:06
XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych Administrator 2010-09-23 15:28:35
2010r. Administrator 2010-09-10 11:38:04
2010r. Administrator 2010-09-10 11:37:22
XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych Administrator 2010-09-07 14:22:49
XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych Administrator 2010-09-02 10:43:09
XI. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - kasjer i Catering - obsługa przyjęć okolicznościowych Administrator 2010-09-02 10:40:44
X. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: kompleksowa obsługa komputera i profesjonalny asystent biurowy Administrator 2010-09-02 10:32:41
Dane adresowe Administrator 2010-09-02 10:31:02
2010r. Administrator 2010-09-01 14:36:32
2010r. Administrator 2010-09-01 14:34:34
2010r. Administrator 2010-08-20 13:14:46
2010r. Administrator 2010-08-20 13:10:43
Druki do pobrania Administrator 2010-08-19 14:48:25
Druki do pobrania Administrator 2010-08-19 14:46:48
Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Administrator 2010-08-19 12:23:27
Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Administrator 2010-08-19 12:16:41
2010r. Administrator 2010-08-11 08:42:58
2010r. Administrator 2010-08-11 08:42:31
2010r. Administrator 2010-08-11 08:40:50
2010r. Administrator 2010-08-09 15:26:43
X. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: kompleksowa obsługa komputera i profesjonalny asystent biurowy Administrator 2010-08-09 14:36:03
IX. Przetarg nieograniczony na wyposażenie i remont Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Administrator 2010-07-30 09:12:00
X. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: kompleksowa obsługa komputera i profesjonalny asystent biurowy Administrator 2010-07-21 13:53:52
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-21 13:42:42
2010r. Administrator 2010-07-09 14:41:05
2010r. Administrator 2010-07-09 14:39:34
2010r. Administrator 2010-07-09 14:37:58
2010r. Administrator 2010-07-09 14:36:11
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-06 08:16:36
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-07-06 07:56:45
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-07-06 07:56:05
Druki do pobrania Administrator 2010-07-05 08:35:07
Druki do pobrania Administrator 2010-07-05 08:34:56
Druki do pobrania Administrator 2010-07-05 08:32:59
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-02 12:24:41
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-02 12:23:15
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-02 12:22:33
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-07-02 12:21:11
2010r. Administrator 2010-06-28 16:11:57
Druki do pobrania Administrator 2010-06-23 10:31:49
Druki do pobrania Administrator 2010-06-23 10:30:33
Druki do pobrania Administrator 2010-06-23 10:28:43
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-06-14 13:55:10
VIII. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Kelner - barman i Operator wózka jezdniowego Administrator 2010-06-14 13:54:24
VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz Administrator 2010-06-14 13:45:21
2010r. Administrator 2010-06-11 13:30:36
2010r. Administrator 2010-06-11 13:30:16
Druki do pobrania Administrator 2010-06-08 14:46:07
Druki do pobrania Administrator 2010-06-08 14:39:45
2010r. Administrator 2010-05-31 13:32:10
2010r. Administrator 2010-05-27 08:34:48
2010r. Administrator 2010-05-19 10:35:19
VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz Administrator 2010-05-17 14:49:59
VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz Administrator 2010-05-17 14:47:41
Druki do pobrania Administrator 2010-05-17 14:11:34
Druki do pobrania Administrator 2010-05-17 14:10:17
2010r. Administrator 2010-05-13 14:35:05
2010r. Administrator 2010-05-13 14:34:20
2010r. Administrator 2010-05-10 09:33:57
Druki do pobrania Administrator 2010-05-05 13:59:45
Druki do pobrania Administrator 2010-05-05 13:58:32
VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz Administrator 2010-04-28 14:02:35
VII Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Robotnik budowlany i brukarz Administrator 2010-04-28 14:02:26
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-28 13:43:11
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-26 10:40:16
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-26 10:39:36
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-26 10:38:50
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-26 10:37:59
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-26 10:36:17
2010r. Administrator 2010-04-22 13:18:29
2010r. Administrator 2010-04-22 13:17:46
2010r. Administrator 2010-04-21 08:15:57
2010r. Administrator 2010-04-21 08:15:30
Aktualności Administrator 2010-04-20 09:21:29
Aktualności Administrator 2010-04-20 09:20:06
Aktualności Administrator 2010-04-20 08:43:32
Aktualności Administrator 2010-04-20 08:42:45
VI Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-19 14:11:39
VI Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-19 14:10:53
2010r. Administrator 2010-04-14 09:39:28
2010r. Administrator 2010-04-14 09:38:32
2010r. Administrator 2010-04-13 11:58:43
2010r. Administrator 2010-04-13 11:58:11
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-09 14:54:14
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-09 14:53:29
VI Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-04-09 14:26:55
Druki do pobrania Administrator 2010-04-09 11:57:03
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-04-09 11:54:47
2010r. Administrator 2010-04-07 10:10:26
2010r. Administrator 2010-04-07 10:09:36
2010r. Administrator 2010-04-06 11:48:59
2010r. Administrator 2010-04-06 11:48:30
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-04-02 12:03:34
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-04-02 12:01:44
Druki do pobrania Administrator 2010-03-31 16:39:36
Druki do pobrania Administrator 2010-03-31 16:38:52
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-03-31 16:36:44
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Administrator 2010-03-31 16:36:17
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-03-31 14:15:08
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-03-31 14:14:35
2010r. Administrator 2010-03-29 12:04:41
2010r. Administrator 2010-03-29 12:03:52
2010r. Administrator 2010-03-23 09:04:52
2010r. Administrator 2010-03-23 09:04:38
2010r. Administrator 2010-03-23 09:03:51
Druki do pobrania Administrator 2010-03-18 12:21:17
Druki do pobrania Administrator 2010-03-18 12:20:28
V Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i Operator sprzętu ciężkiego Administrator 2010-03-16 14:05:51
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-03-16 13:56:11
IV Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-03-16 13:55:17
III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-03-16 13:42:27
2010r. Administrator 2010-03-16 11:52:30
2010r. Administrator 2010-03-16 11:52:04
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2010-03-16 08:28:31
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2010-03-16 08:27:54
III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-03-15 12:14:39
III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-03-15 12:14:15
2010r. Administrator 2010-03-15 11:32:08
2010r. Administrator 2010-03-15 11:31:50
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-03-10 11:11:46
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-03-10 11:11:28
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-03-10 11:10:55
2010r. Administrator 2010-03-08 12:50:28
2010r. Administrator 2010-03-08 12:49:45
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-03-05 14:35:39
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-03-05 14:35:08
Schemat organizacyjny Administrator 2010-03-05 09:56:57
Zakres Kompetencji Administrator 2010-03-02 09:59:24
Wykaz stanowisk Administrator 2010-03-02 09:54:06
Schemat organizacyjny Administrator 2010-03-02 09:46:35
Schemat organizacyjny Administrator 2010-03-02 09:45:42
Schemat organizacyjny Administrator 2010-03-02 09:40:36
2010r. Administrator 2010-03-01 13:41:13
2010r. Administrator 2010-03-01 13:40:45
III Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych: Prawo jazdy kat. C, C+E, D od B oraz D od C Administrator 2010-02-25 12:29:51
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-02-25 12:17:41
2010r. Administrator 2010-02-24 09:33:26
2010r. Administrator 2010-02-24 09:31:57
2009r. Administrator 2010-02-24 09:03:13
2010r. Administrator 2010-02-22 10:52:10
2010r. Administrator 2010-02-22 10:51:33
II. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-02-17 15:02:01
Druki do pobrania Administrator 2010-02-17 13:21:13
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-02-16 13:24:43
2010r. Administrator 2010-02-16 08:04:49
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-02-15 13:09:29
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-02-10 12:06:01
2010r. Administrator 2010-02-08 11:59:43
2010r. Administrator 2010-02-01 14:26:03
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-01-28 14:16:00
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-01-27 10:15:29
Drugi przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2010-01-27 10:11:38
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2010-01-27 10:11:04
Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2010-01-27 10:09:46
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2010-01-27 10:09:14
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2010-01-27 10:08:44
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2010-01-27 10:08:13
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2010-01-27 10:07:46
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2010-01-27 10:07:32
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2010-01-27 10:06:51
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2010-01-27 10:05:01
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2010-01-27 10:01:40
I. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych w 2010r. Administrator 2010-01-26 08:24:46
2010r. Administrator 2010-01-25 09:31:14
2010r. Administrator 2010-01-18 09:29:16
2010r. Administrator 2010-01-18 09:28:38
2009r. Administrator 2010-01-18 09:25:05
2009r. Administrator 2010-01-07 13:23:22
Druki do pobrania Administrator 2010-01-06 13:49:52
2009r. Administrator 2009-12-21 10:24:01
2009r. Administrator 2009-11-30 13:36:14
Druki do pobrania Administrator 2009-11-25 10:24:00
2009r. Administrator 2009-11-23 13:23:42
Druki do pobrania Administrator 2009-11-20 12:44:38
2009r. Administrator 2009-11-16 10:17:33
2009r. Administrator 2009-11-09 08:10:37
2009r. Administrator 2009-11-05 11:40:09
2009r. Administrator 2009-11-05 11:39:45
2009r. Administrator 2009-10-29 13:01:44
Druki do pobrania Administrator 2009-10-27 10:21:52
Dodatek aktywizacyjny Administrator 2009-10-27 09:34:14
Świadczenia dla osób bezrobotnych Administrator 2009-10-27 09:30:56
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Administrator 2009-10-27 09:25:35
Utrata i zawieszenie świadczeńa Administrator 2009-10-27 09:22:23
Status osoby bezrobotnej Administrator 2009-10-27 09:16:40
Druki do pobrania Administrator 2009-10-27 09:11:47
Utrata stausu Administrator 2009-10-26 13:03:32
Utrata stausu Administrator 2009-10-26 13:02:42
Wykaz stanowisk Administrator 2009-10-26 12:56:35
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-10-26 12:55:42
Druki do pobrania Administrator 2009-10-26 12:53:38
Wykaz stanowisk Administrator 2009-10-21 12:34:23
Wykaz stanowisk Administrator 2009-10-21 12:14:04
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2009-10-21 09:10:07
Podstawowe usługi rynku pracy Administrator 2009-10-19 08:46:19
Podstawowe usługi rynku pracy Administrator 2009-10-19 08:45:53
Podstawowe usługi rynku pracy Administrator 2009-10-19 08:43:59
Drugi przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2009-10-16 09:17:13
2009r. Administrator 2009-10-13 14:03:27
Informacja o wynikach naboru Administrator 2009-10-12 13:38:27
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2009-10-12 13:37:45
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2009-10-12 12:11:36
WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM Administrator 2009-10-07 11:49:36
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2009-10-06 12:40:57
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2009-10-06 12:40:16
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego Administrator 2009-09-29 11:35:49
Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, Proiorytet VI - PROMOCJA RYNKU PRACY Administrator 2009-09-28 12:11:53
Druki do pobrania Administrator 2009-09-23 12:59:38
Druki do pobrania Administrator 2009-09-23 08:29:29
Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Administrator 2009-09-22 12:54:39
Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Administrator 2009-09-22 12:51:00
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r. Administrator 2009-09-18 13:34:01
OPRACOWNIA I ANALIZY Administrator 2009-09-18 13:32:05
Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego Administrator 2009-09-18 13:08:36
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2009-09-18 13:08:07
Druki do pobrania Administrator 2009-09-18 07:59:49
Druki do pobrania Administrator 2009-09-18 07:57:21
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-09-17 14:44:55
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2009-09-16 12:43:27
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2009-09-16 12:37:57
Niepubliczne pośrednictwo pracy Administrator 2009-09-10 14:40:49
Niepubliczne pośrednictwo pracy Administrator 2009-09-10 14:40:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2009-09-10 14:30:53
Instrukcja kancelaryjna Administrator 2009-09-10 09:17:46
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-09-10 08:13:59
2009r. Administrator 2009-09-03 14:05:34
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-09-03 13:56:51
2009r. Administrator 2009-09-03 13:55:23
Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Administrator 2009-09-02 10:35:56
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-09-02 10:28:52
Wykaz stanowisk Administrator 2009-08-31 15:20:58
Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2009-08-25 12:16:56
Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2009-08-25 12:16:16
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-08-25 12:11:19
Przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego będącego na stanie PUP w Sokółce Administrator 2009-08-24 11:33:42
Druki do pobrania Administrator 2009-08-18 08:30:49
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-08-18 08:28:24
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-24 08:46:46
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-07-23 14:19:58
2009r. Administrator 2009-07-16 11:58:15
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-16 11:54:23
Druki do pobrania Administrator 2009-07-15 13:06:06
Informacje dla bezrobotnych Administrator 2009-07-15 12:58:50
Podstawowe usługi rynku pracy Administrator 2009-07-15 12:56:31
Instrumenty rynku pracy Administrator 2009-07-13 08:51:59
Usługi rynku pracy Administrator 2009-07-13 08:50:58
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-08 09:25:25
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-07 14:14:21
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Administrator 2009-07-03 09:16:31
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-02 14:17:28
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-02 14:15:42
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-07-02 14:15:06
TRYB DZIAŁANIA WŁADZ PUBLICZNYCH Administrator 2009-07-02 10:00:04
Regulamin Organizacyjny Urzędu Administrator 2009-07-02 09:55:52
Godziny urzędowania Administrator 2009-07-02 09:52:06
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Administrator 2009-07-02 08:06:45
Druki do pobrania Administrator 2009-06-29 09:33:44
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-06-24 12:16:06
Druki do pobrania Administrator 2009-06-23 11:25:45
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-06-19 13:17:18
Druki do pobrania Administrator 2009-06-19 11:26:18
Druki do pobrania Administrator 2009-06-19 11:25:10
Aktualności Administrator 2009-06-18 10:21:44
Aktualności Administrator 2009-06-18 10:20:36
2009r. Administrator 2009-06-03 08:20:33
Druki do pobrania Administrator 2009-06-02 08:14:12
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-28 13:31:59
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-28 13:31:40
NOWE - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-28 13:29:34
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-28 13:29:15
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-25 09:55:46
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-22 12:43:44
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-22 12:43:03
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych Administrator 2009-05-21 13:55:54
Druki do pobrania Administrator 2009-05-20 09:34:25
Druki do pobrania Administrator 2009-05-19 15:08:05
Druki do pobrania Administrator 2009-05-13 13:32:22
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2009-05-13 10:23:34
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2009-05-13 10:19:24
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Administrator 2009-05-13 09:25:32
Ogłoszenia o konkursach Administrator 2009-05-13 09:17:28
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 12:26:14
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 12:24:20
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 12:15:34
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 12:09:24
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 11:01:06
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 11:01:03
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:58:07
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:56:40
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:55:32
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:43:18
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:32:52
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:32:02
Druki do pobrania Administrator 2009-05-05 10:28:27
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2009-05-04 12:18:50
Druki do pobrania Administrator 2009-04-14 13:48:09
Druki do pobrania Administrator 2009-04-14 13:46:37
Druki do pobrania Administrator 2009-04-03 14:36:37
25.03.2009r. - Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2009-04-03 10:05:07
2009r. Administrator 2009-03-31 13:11:34
Druki do pobrania Administrator 2009-03-25 14:47:30
2009r. Administrator 2009-03-25 08:27:16
2009r. Administrator 2009-03-20 09:26:31
2009r. Administrator 2009-03-16 13:13:04
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-03-13 14:18:16
Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Administrator 2009-03-13 14:15:01
Prawo Administrator 2009-03-13 12:09:20
podstawy prawne działania urzędu Administrator 2009-03-13 10:06:53
Tryb działania władz publicznych Administrator 2009-03-13 10:02:16
Ustawa reformująca administrację publiczną Administrator 2009-03-13 10:01:44
Ustawa o samorządzie powiatowym Administrator 2009-03-13 10:01:22
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2009-03-13 10:00:58
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Administrator 2009-03-13 09:58:15
Podstawy prawne Administrator 2009-03-13 09:57:34
Główny Księgowy Administrator 2009-03-13 09:30:16
Zakres Kompetencji Administrator 2009-03-13 09:27:10
Zakres Kompetencji Administrator 2009-03-13 09:01:56
Wykaz stanowisk Administrator 2009-03-13 08:58:38
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2009-03-13 08:49:04
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2009-03-13 08:48:54
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2009-03-10 12:21:59
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2009-03-10 12:21:30
Archiwum Administrator 2009-03-10 12:17:40
Archiwum Administrator 2009-03-10 12:17:30
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2009-03-06 10:04:59
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 14:06:06
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 14:05:37
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 14:00:56
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 13:46:43
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-03-05 13:14:57
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 13:01:28
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 13:00:52
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 13:00:15
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 12:57:34
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 12:49:57
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 12:31:43
Druki do pobrania Administrator 2009-03-05 12:23:31
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2009-03-05 12:19:45
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Administrator 2009-03-03 12:29:10
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-03-03 12:27:01
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-02-27 09:40:35
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-02-27 09:39:09
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2009-02-25 11:55:11
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2009-02-24 13:59:03
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2009-02-23 13:20:11
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2009-02-23 13:18:29
Przetararg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Administrator 2009-02-20 11:37:16
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Administrator 2009-02-18 17:36:36
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Administrator 2009-02-18 17:36:09
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-02-13 18:19:58
NOWE: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych Administrator 2009-02-13 15:30:31
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-13 14:48:43
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-12 14:03:12
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-12 14:02:37
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-02 15:47:25
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-02 15:46:45
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-02 15:39:25
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-02-02 15:28:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2009-01-28 12:51:15
Lokalne oferty pracy Administrator 2009-01-28 10:03:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-01-27 08:39:07
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-01-27 08:38:28
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-01-27 08:36:14
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-01-27 08:35:10
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2009-01-27 08:30:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2009-01-16 14:25:41
Lokalne oferty pracy Administrator 2009-01-13 07:37:01
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2008-12-24 09:33:25
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Administrator 2008-12-24 09:10:11
Informacje o urzędzie Administrator 2008-12-24 08:42:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-12-18 12:14:18
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-12-18 12:13:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-12-08 09:48:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-12-08 09:47:55
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-11-07 14:05:55
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-11-07 14:05:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-10-24 10:22:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-10-24 10:22:12
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-10-13 14:18:05
Wykaz stanowisk Administrator 2008-10-02 11:34:42
Wykaz stanowisk Administrator 2008-10-01 15:13:00
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-30 08:30:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-29 09:05:59
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-29 09:04:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-29 09:04:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-29 09:04:12
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-25 14:11:30
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-25 11:48:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-25 11:48:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-25 11:48:12
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-25 10:05:14
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-22 15:15:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-22 14:24:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-22 14:24:08
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-22 12:38:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-22 12:37:30
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 09:29:33
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 09:22:52
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 09:21:11
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 09:21:10
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 09:05:44
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2008-09-17 08:54:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-10 13:22:51
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-10 13:22:10
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-05 13:39:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-09-05 13:39:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-31 14:20:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-31 14:19:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-09 14:38:12
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-09 14:37:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-02 10:14:21
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-07-02 10:13:15
Informacje o urzędzie Administrator 2008-07-02 09:10:47
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-06-19 11:42:55
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-06-19 11:42:21
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-06-19 11:42:04
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-06-19 11:41:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-18 10:00:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-18 10:00:12
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-18 10:00:12
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-12 12:02:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-12 12:02:21
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-04 16:52:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-06-04 16:52:17
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-30 14:07:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-30 14:07:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-16 09:04:25
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-16 09:04:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-08 14:07:59
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-05-08 14:07:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-05-08 11:23:36
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-05-08 11:22:43
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-05-08 11:20:55
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-05-08 11:20:05
Informacje o urzędzie Administrator 2008-04-30 15:05:23
Informacje o urzędzie Administrator 2008-04-30 15:04:06
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:34:52
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:31:58
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:31:25
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:30:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:28:44
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:27:20
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:26:17
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:24:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:23:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:22:42
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:20:37
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:18:56
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:16:36
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:15:14
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:14:15
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-23 09:13:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-04-17 14:15:00
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-04-17 14:14:15
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:47:46
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:46:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:45:00
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:44:04
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:42:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:40:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-04-10 13:40:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-04-02 15:14:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-04-02 15:13:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-03-12 08:59:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-03-12 08:50:00
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-03-12 08:49:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-03-05 10:09:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-03-05 10:08:21
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-03-05 10:07:04
Usługi rynku pracy Administrator 2008-03-05 10:04:57
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-02-22 15:00:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-02-22 15:00:30
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-02-22 15:00:02
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-02-08 14:23:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-02-08 14:23:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-25 13:57:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-25 13:56:56
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-22 09:08:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-22 09:07:54
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:16:39
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:15:24
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:13:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:07:12
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:07:00
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:06:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:04:29
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:02:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:00:50
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 12:00:23
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:58:15
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:40:12
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:37:39
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:36:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:35:56
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2008-01-21 11:34:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-11 14:56:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2008-01-11 14:55:53
Informacje o urzędzie Administrator 2008-01-10 14:20:20
Główny Księgowy Administrator 2008-01-09 07:54:55
Dyrektor Administrator 2008-01-09 07:52:26
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:45:37
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:45:32
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:45:27
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:44:44
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:44:35
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:44:28
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:42:39
Wykaz stanowisk Administrator 2008-01-07 12:38:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-12-31 12:15:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-12-31 12:14:54
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-12-14 14:23:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-12-14 14:23:06
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:12:42
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:11:42
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:11:09
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:10:13
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:06:58
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:05:18
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 13:02:09
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 12:55:35
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:23:11
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:22:10
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:20:55
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:19:26
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:19:09
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:18:38
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:18:21
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-12-05 11:18:02
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-30 13:42:52
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-30 13:42:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-23 14:55:51
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-23 14:55:08
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-16 14:59:10
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-16 14:58:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:55:10
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:53:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:51:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:50:27
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:50:00
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:14:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:14:24
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:13:48
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:12:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:10:27
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:08:54
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-13 09:06:21
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-09 12:52:50
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-09 12:51:56
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-09 12:49:39
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-11-09 12:44:07
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-09 11:01:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-11-09 11:01:31
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-30 13:31:22
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-30 13:29:43
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-29 10:26:48
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-29 10:13:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-29 10:09:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-29 10:05:48
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-26 09:46:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-26 09:45:31
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-26 09:40:28
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-26 09:38:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-23 11:03:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-23 11:03:12
Kontrole zewnętrzne Administrator 2007-10-22 13:51:37
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-10-22 12:58:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-10-22 12:56:58
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-10-22 12:56:28
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-10-22 12:54:06
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-12 12:16:07
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-12 12:14:32
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-10-12 12:13:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-12 12:12:23
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-10-12 12:10:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-18 15:04:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-18 15:04:17
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-09-14 10:35:16
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-09-14 10:33:02
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-09-14 10:32:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-09-14 10:32:19
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-09-14 10:32:10
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-09-14 10:31:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-06 16:57:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-06 16:56:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-09-06 11:59:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-09-06 11:59:29
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-09-06 11:58:56
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-09-06 11:57:58
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-09-04 14:31:05
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-04 13:57:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-09-04 13:57:07
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-14 13:56:11
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-14 13:55:41
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-14 13:54:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-10 09:35:18
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-10 09:32:17
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-08-10 09:30:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-08-09 13:15:37
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-08-09 13:15:11
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-08-03 09:16:08
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-08-03 09:15:29
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-08-03 09:13:31
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-26 12:36:04
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-26 12:35:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-26 12:34:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-26 12:21:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-26 12:20:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:56:56
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:50:59
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:50:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:49:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:48:20
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:46:51
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:45:27
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-24 13:44:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-19 13:08:46
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-19 13:07:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-19 13:06:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-19 13:01:28
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-17 14:59:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-17 14:59:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-16 10:06:54
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-16 10:06:27
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:31:14
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:29:51
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:28:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:28:36
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:27:44
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:24:53
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:24:07
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:22:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 12:20:50
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 11:47:50
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 11:47:36
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 11:45:42
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 11:44:55
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-12 11:43:34
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-11 13:06:59
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-07-11 13:06:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 13:06:13
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:39:43
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:38:53
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:36:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:34:52
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:23:26
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:20:13
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 12:19:07
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:59:53
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:57:52
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:54:29
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:53:04
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:25:33
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:24:34
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:22:22
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:21:25
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:19:57
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:19:01
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 11:17:48
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:55:01
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:53:46
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:28:35
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:23:04
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:22:07
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:21:54
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:19:55
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:19:41
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-11 10:18:58
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 13:04:17
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 13:03:09
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 13:01:29
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:32:08
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:31:13
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:30:54
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:29:58
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:29:14
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:28:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:27:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:26:43
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:22:26
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:20:24
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:18:37
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 12:17:42
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-07-10 11:50:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-06-27 14:58:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-06-27 14:58:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-06-04 14:57:25
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-06-04 14:56:38
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-05-31 14:16:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-05-31 14:15:13
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-05-18 12:25:53
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-05-18 12:24:56
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-05-18 12:24:13
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-05-18 12:23:44
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-05-18 12:21:43
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-05-18 12:20:49
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-05-18 12:12:54
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-18 12:07:06
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-18 12:06:45
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-05-15 14:42:03
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-05-15 14:41:39
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-10 14:18:21
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-10 14:16:44
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-05-07 12:57:05
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-07 08:25:50
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-07 08:25:32
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-05-07 08:25:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-30 15:24:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-30 15:24:09
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-04-19 12:57:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-04-18 09:03:24
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-04-18 09:02:11
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-04-18 09:00:42
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-04-18 08:59:40
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-04-18 08:58:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-13 14:22:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-13 14:21:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-05 14:52:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-04-05 14:52:07
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-03-28 10:26:23
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-03-28 10:23:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-03-23 09:49:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-03-23 09:49:06
Kontrole zewnętrzne Administrator 2007-03-13 12:41:23
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-03-09 10:25:40
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-03-09 10:25:19
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-03-07 14:01:03
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-03-07 13:56:13
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-03-07 13:55:53
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2007-02-27 14:27:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-27 14:24:45
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-27 14:24:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-27 13:59:39
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-22 08:11:14
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-22 08:11:08
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-22 08:11:01
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-22 08:10:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-22 08:10:48
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-22 08:10:11
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-02-22 08:09:37
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-02-22 08:09:34
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-19 11:40:59
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-19 11:40:36
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-13 09:04:10
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-09 13:35:50
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-09 13:35:42
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-02-09 13:35:22
Ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator 2007-02-09 13:33:22
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:21:31
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:20:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:19:49
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:19:40
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:19:20
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:19:13
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:15:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:04:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:02:39
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:00:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 14:00:17
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:58:56
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:58:09
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:57:51
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:57:38
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:56:59
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:54:59
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:54:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:54:04
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:51:54
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:51:43
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:51:04
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:50:02
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:49:20
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:49:00
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 13:46:31
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 08:41:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 08:41:34
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 08:40:48
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 08:40:25
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-07 08:38:08
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-06 09:52:39
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-06 09:52:04
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-06 09:51:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-06 09:50:54
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-02-06 09:44:58
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-02 09:15:30
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-02-02 09:14:53
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-01 09:28:53
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2007-02-01 09:27:11
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-31 14:22:27
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-31 14:22:18
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-26 13:40:23
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-26 13:39:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-26 13:37:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-24 09:57:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-24 09:57:02
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-19 13:44:28
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-19 13:44:06
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-18 11:28:21
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-18 11:27:22
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-18 11:27:04
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-18 11:25:15
Kontrole zewnętrzne Administrator 2007-01-15 10:15:34
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-15 08:17:09
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2007-01-15 08:15:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-12 14:06:17
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-12 14:05:57
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-08 11:15:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-08 11:15:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-04 12:52:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-04 12:51:53
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-02 14:05:37
Lokalne oferty pracy Administrator 2007-01-02 14:05:07
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-27 14:15:52
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-27 14:15:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-11 14:50:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-11 14:48:55
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-11 10:49:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-12-11 10:48:51
Kontrole zewnętrzne Administrator 2006-11-23 10:23:56
Kontrole zewnętrzne Administrator 2006-11-23 10:19:07
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-20 14:37:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-20 14:37:16
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-06 15:29:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-06 15:28:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-03 15:01:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-11-03 15:01:03
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:52:49
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:51:32
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:51:08
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:44:45
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:44:27
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:44:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:43:59
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:43:33
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:40:09
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:39:53
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:39:21
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:28:41
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:28:31
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:28:02
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:27:36
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:20:16
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2006-10-27 12:19:32
Instrumenty rynku pracy Administrator 2006-10-27 12:16:06
Instrumenty rynku pracy Administrator 2006-10-27 12:15:23
Instrumenty rynku pracy Administrator 2006-10-27 12:15:15
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-27 08:25:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-27 08:25:18
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-24 14:24:18
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-24 14:23:54
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-13 13:11:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-13 13:10:56
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-02 14:59:53
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-10-02 14:59:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-09-22 09:07:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-09-22 09:07:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-18 10:03:30
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-18 10:03:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-18 10:03:18
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-07 14:41:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-07 14:41:14
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-07 14:40:00
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-06 14:19:13
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-06 14:18:41
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-09-06 14:17:52
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-09-06 14:17:41
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-09-06 14:17:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-09-01 14:10:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-09-01 14:10:26
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-08-25 08:00:41
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-08-25 08:00:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-22 09:39:03
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-22 09:38:32
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-21 13:27:20
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-21 13:26:40
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-08-21 09:12:09
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-08-21 09:11:38
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-21 08:37:05
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-21 08:36:54
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-08-21 08:36:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-08-21 08:36:14
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-18 08:38:52
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-08 09:38:34
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-08 09:38:02
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-08-04 14:34:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-08-04 14:33:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-04 10:34:36
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-08-04 10:34:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-07-24 14:13:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-07-24 14:12:50
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-21 14:41:30
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-21 14:41:17
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-21 14:19:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-21 14:19:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-18 11:35:47
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-18 11:35:42
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-11 12:21:17
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-11 12:21:08
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-11 12:20:28
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-07-07 14:55:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-07-07 14:55:08
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-07 12:27:13
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-07-07 12:27:07
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-03 14:34:52
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-07-03 14:33:18
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-30 14:38:55
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-30 14:38:28
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-30 14:11:17
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-30 14:10:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-22 14:46:40
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-22 14:45:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-22 14:43:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-19 14:36:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-19 14:35:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-19 14:33:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-09 14:54:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-06-09 14:54:30
Programy Administrator 2006-06-09 12:32:08
Programy Administrator 2006-06-09 12:27:09
Programy Administrator 2006-06-09 12:26:46
Programy Administrator 2006-06-09 12:15:02
Programy Administrator 2006-06-09 12:14:48
Programy Administrator 2006-06-09 12:13:04
Programy Administrator 2006-06-09 12:11:22
Programy Administrator 2006-06-09 12:10:40
Programy Administrator 2006-06-09 12:08:23
Programy Administrator 2006-06-09 12:07:35
Programy Administrator 2006-06-09 12:06:41
Programy Administrator 2006-06-09 12:05:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-09 11:30:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-06-09 11:28:50
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-06-01 15:15:20
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-06-01 15:14:57
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-06-01 15:14:48
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-06-01 15:14:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-05-29 14:26:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-05-29 14:26:23
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-05-23 09:40:35
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-05-23 09:39:44
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-05-23 09:38:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-05-22 11:49:31
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-05-22 11:49:24
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-05-22 11:49:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-05-12 12:20:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-05-12 12:20:17
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-04-28 13:28:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-04-28 13:28:19
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-04-26 10:44:16
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-04-26 10:42:43
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-04-26 10:41:08
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-18 09:44:08
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-18 09:44:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-04-07 13:13:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-04-07 13:12:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-04-07 13:12:16
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:30:13
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:30:05
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:29:49
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:29:44
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:29:31
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:29:16
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:28:35
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:28:21
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:28:16
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:27:54
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:26:38
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:26:28
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-04-05 12:24:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-04-04 10:20:52
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-04-04 10:20:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-29 14:56:43
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-29 14:56:03
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-22 08:54:15
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-22 08:54:08
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-17 13:16:38
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-17 13:16:16
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-03-15 13:07:01
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-03-15 13:05:34
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-15 10:54:44
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-15 10:53:23
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-14 08:14:45
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-03-14 08:14:36
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-03-14 08:14:16
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-03-14 08:14:10
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-03 14:12:04
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-03-03 14:11:49
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-27 14:51:22
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-27 14:51:08
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-27 14:49:58
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-27 14:49:42
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-27 14:49:20
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-22 09:27:38
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-22 09:27:25
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:27:11
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:24:30
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:21:56
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:21:35
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-22 09:21:26
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-22 09:20:48
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:20:07
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-22 09:19:45
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:18:52
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:17:57
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:17:13
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:16:54
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:16:12
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-02-22 09:15:18
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-02-20 11:27:07
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-02-20 11:26:42
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-08 10:06:12
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-02-08 10:06:04
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-02-03 12:40:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-02-03 12:40:13
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-01-31 12:31:37
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-01-31 12:30:41
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2006-01-31 12:29:50
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-31 12:29:30
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-31 12:29:22
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-27 13:11:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-27 13:10:46
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-26 12:09:53
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-26 12:09:39
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-26 12:09:03
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-26 12:07:05
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-26 12:06:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-17 13:23:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-17 13:21:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-10 14:43:18
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2006-01-10 14:42:14
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-06 14:34:56
Lokalne oferty pracy Administrator 2006-01-06 14:34:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-30 12:08:03
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-30 12:07:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-22 11:06:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-22 11:05:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-19 10:02:04
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-19 10:01:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-14 11:57:25
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-14 11:57:05
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-05 15:08:17
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-05 15:07:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-01 14:34:34
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-12-01 14:34:15
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-29 09:22:56
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-29 09:22:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-24 14:59:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-24 14:58:09
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:46:01
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:56
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:53
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:49
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:45
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:41
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:36
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:32
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:45:26
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:30:47
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:30:19
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:30:08
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:28:53
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:27:37
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:27:01
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:26:32
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:26:08
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:25:36
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:25:00
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:24:21
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:24:13
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:23:42
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:23:19
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:21:44
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:21:00
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:20:12
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:19:38
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:18:36
Praca w Urzędzie Administrator 2005-11-16 13:16:53
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-09 08:54:32
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-11-09 08:54:17
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-28 14:54:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-28 14:54:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-21 14:23:08
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-21 14:22:25
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-10-19 12:00:19
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-10-19 11:59:30
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-10-19 11:58:40
Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-10-19 11:57:19
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-10-18 09:24:05
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-10-18 09:23:59
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:35:58
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:33:59
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:33:48
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:33:42
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:33:20
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:32:42
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:32:17
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:32:05
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:32:00
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:31:12
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:30:46
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:30:31
Schemat organizacyjny Administrator 2005-10-17 12:02:50
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-14 14:12:08
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-14 14:11:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-07 12:11:52
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-07 12:11:20
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-05 13:59:16
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-05 13:58:54
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-10-04 10:11:06
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-10-04 10:10:27
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-03 11:24:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-10-03 11:24:30
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-30 13:08:54
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-30 13:08:36
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-09-30 12:43:35
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-09-30 12:43:15
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-09-30 12:43:10
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-29 10:50:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-29 10:50:21
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 09:11:40
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 09:09:22
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 09:08:38
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 09:06:04
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 09:03:32
Regulami Organizacyjny Urzędu Administrator 2005-09-29 08:59:49
Schemat organizacyjny Administrator 2005-09-29 08:58:46
Schemat organizacyjny Administrator 2005-09-29 08:55:57
Schemat organizacyjny Administrator 2005-09-29 08:55:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-26 09:54:22
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-26 09:54:01
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-19 11:26:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-19 11:26:10
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-19 10:23:40
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-19 10:23:22
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-16 11:33:04
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-16 11:32:50
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-09-14 14:44:25
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-09-14 14:43:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-09 11:42:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-09 11:41:40
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-09 09:28:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-09 09:28:09
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-05 15:25:51
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-05 15:16:41
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-09-05 15:16:21
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:49:47
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:49:44
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:49:41
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:33:37
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:33:22
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:32:10
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:31:44
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:31:37
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:31:13
Praca w Urzędzie Administrator 2005-09-02 14:31:02
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-08-12 10:49:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-08-12 10:48:57
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-11 12:14:27
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-11 12:14:17
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-05 14:17:17
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-05 14:15:57
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-08-05 10:21:53
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-08-05 10:21:33
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-05 10:21:21
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-08-05 10:21:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-28 14:38:12
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-28 14:37:42
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-26 13:01:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-26 13:01:19
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-07-26 13:01:11
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-07-26 13:00:26
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-26 12:57:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-22 14:27:36
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-22 14:27:08
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-07-22 08:07:58
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-07-22 08:07:47
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-07-22 08:07:38
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-11 11:42:23
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-11 11:42:05
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-07-04 15:36:44
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-07-04 15:35:39
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-01 14:12:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-07-01 14:11:51
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-30 14:27:37
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-30 14:27:30
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-30 14:27:25
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-28 13:12:41
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-28 13:12:15
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-24 09:35:06
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-24 09:34:49
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-23 10:17:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-23 10:17:00
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 15:07:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 15:07:15
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 15:06:20
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 15:05:32
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 08:59:06
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-22 08:58:59
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-22 08:58:47
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-22 08:58:29
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-22 08:58:24
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-17 13:55:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-17 13:55:13
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-16 13:02:58
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-16 13:02:38
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-15 09:44:20
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-15 09:43:53
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-13 13:00:59
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-13 13:00:25
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-06-13 12:58:58
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-13 12:57:37
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-13 09:07:47
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-13 09:07:30
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-10 13:47:58
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-10 13:47:31
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-10 09:43:23
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-10 09:43:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-08 08:16:45
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-08 08:16:22
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-03 12:14:23
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-03 12:14:00
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-03 12:13:34
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:02:55
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:02:34
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:02:15
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:01:45
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:01:09
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:00:43
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 11:00:18
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-06-03 10:56:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-01 14:33:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-01 14:33:29
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-06-01 14:32:56
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-31 11:42:03
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-31 11:41:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-05-24 12:47:54
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-05-24 12:47:26
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-05-24 12:46:26
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-20 11:22:03
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-20 11:20:03
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-20 11:18:44
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-20 11:18:17
Projekty z EFS Administrator 2005-05-13 10:27:27
Projekty z EFS Administrator 2005-05-13 10:09:58
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-13 10:09:51
Projekty z EFS Administrator 2005-05-13 10:08:17
Projekty z EFS Administrator 2005-05-13 10:02:11
Projekty z EFS Administrator 2005-05-13 10:01:43
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:59:05
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:58:53
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:57:42
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:57:19
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:57:01
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:56:09
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:55:39
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:54:55
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:54:23
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:53:51
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:53:09
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:42:40
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:41:19
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:41:08
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:41:02
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:39:52
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:39:00
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:37:57
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-12 14:36:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-12 14:33:50
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:34:26
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:31:44
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:31:10
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:29:51
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:29:27
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:29:04
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:28:41
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:28:16
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:27:46
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:27:12
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:26:36
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:25:55
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:25:23
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:24:46
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:24:22
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:23:53
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:23:21
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:21:42
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:21:07
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:20:37
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:20:16
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:19:32
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:19:07
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:18:41
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:18:16
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:17:54
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:17:35
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:17:12
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:16:42
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:16:22
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:16:01
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:15:21
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:15:03
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:14:28
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:13:41
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:13:01
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:12:22
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:11:48
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:11:03
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:10:34
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:10:03
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:09:09
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:08:18
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:07:27
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:06:14
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:05:23
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:04:52
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:04:10
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:03:14
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:02:46
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:01:53
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:01:12
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:00:47
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 12:00:09
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:59:02
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:58:30
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:58:26
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:57:55
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:26
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:22
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:19
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:15
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:11
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:07
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:03
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:56:00
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:55:55
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:32
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:28
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:25
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:21
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:18
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:14
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-12 11:53:09
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-10 11:06:32
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-10 11:06:27
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-10 11:03:52
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-10 10:52:28
Instrumenty rynku pracy Administrator 2005-05-10 10:50:17
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-10 10:43:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 15:42:11
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 15:39:46
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 15:38:27
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:36:46
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:36:41
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:36:14
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:36:03
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:35:34
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:32:45
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:32:37
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:31:52
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:31:43
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:30:55
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:30:16
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:29:34
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:29:24
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:28:44
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:28:29
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:28:08
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:28:05
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:27:50
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:27:46
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:27:19
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:25:31
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:25:16
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:25:05
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:24:30
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:24:13
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:23:32
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:20:09
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:19:49
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:19:05
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:16:02
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:14:44
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:13:53
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:13:49
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:13:04
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:12:45
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:11:51
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:09:51
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:09:42
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:09:27
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:09:12
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:09:08
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:07:55
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:06:25
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:06:21
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:05:49
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:05:24
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 15:03:10
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:53:03
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:52:08
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:51:59
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:51:10
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:51:05
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:50:55
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:50:50
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:50:43
Usługi rynku pracy Administrator 2005-05-09 14:50:18
ABC Administrator 2005-05-09 14:47:23
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:09:48
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:08:20
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:07:23
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:05:07
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:04:14
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 12:03:25
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:56:30
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:55:16
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:55:07
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:53:49
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:53:42
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:52:36
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:39:56
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:39:24
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:37:20
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:36:00
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:49
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:45
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:41
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:38
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:34
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2005-05-09 11:29:28
Oferty krajowe Administrator 2005-05-09 11:28:42
Oferty krajowe Administrator 2005-05-09 11:28:19
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 11:26:19
Kodeks Postępowania Administracyjnego Administrator 2005-05-09 11:20:55
Kodeks Postępowania Administracyjnego Administrator 2005-05-09 11:20:25
Oferty krajowe Administrator 2005-05-09 11:17:16
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 10:08:33
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 10:02:35
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-05-09 10:01:31
Główny Księgowy Administrator 2005-05-06 13:31:24
Podstawy prawne Administrator 2005-05-06 13:30:49
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Administrator 2005-05-06 13:28:45
Informacje o urzędzie Administrator 2005-05-06 13:26:23
Lokalne oferty pracy Administrator 2005-04-01 13:17:58
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-04-01 13:15:17
Rozstrzygnięcia przetargów Administrator 2005-04-01 13:14:24
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-04-01 13:13:03
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-04-01 13:12:02
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2005-04-01 13:11:37
Główny Księgowy Administrator 2005-04-01 13:10:29
Kierownik Administrator 2005-04-01 13:09:52
Zakres Kompetencji Administrator 2005-04-01 13:09:19
Zakres Kompetencji Administrator 2005-04-01 13:09:07
Zakres Kompetencji Administrator 2005-04-01 13:08:36
Wykaz stanowisk Administrator 2005-04-01 13:08:08
Wykaz stanowisk Administrator 2005-04-01 13:07:59
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Administrator 2004-07-09 08:10:11
Zakres Kompetencji Administrator 2004-07-09 08:08:43
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2004-07-09 08:05:42
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2004-07-09 08:03:19
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2004-07-09 07:58:14
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2004-07-09 07:57:29
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2003-07-25 11:48:46
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2003-07-25 11:34:03
Ogłoszenia o przetargach Administrator 2003-07-25 11:32:52
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-10 10:48:53
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-10 10:47:29
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-10 10:47:06
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-09 15:27:54
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-09 15:25:35
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-04 11:55:00
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-04 11:50:21
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-04 11:50:13
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-04 11:47:50
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-04 11:46:24
Niepubliczne pośrednictwo pracy Administrator 2003-07-04 08:40:59
Administrator 2003-07-03 13:57:04
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Administrator 2003-07-03 13:34:46
Lista ofert pracy województwa dolnosląskiego Administrator 2003-07-03 13:32:03
Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Administrator 2003-07-03 12:09:14
Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Administrator 2003-07-03 12:05:09
Ustawa o pomocy społecznej Administrator 2003-07-03 12:02:13
Ustawa o pomocy społecznej Administrator 2003-07-03 11:59:55
Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia Administrator 2003-07-03 11:57:46
Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia Administrator 2003-07-03 11:50:58
Kodeks Postępowania Administracyjnego Administrator 2003-07-03 11:49:33
Kodeks Postępowania Administracyjnego Administrator 2003-07-03 11:44:48
Kierownik Administrator 2003-07-03 11:35:42
Wykaz stanowisk Administrator 2003-07-02 18:37:01
Godziny urzędowania Administrator 2003-07-02 12:52:29
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:33:05
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:31:06
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:28:38
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:27:56
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:26:33
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:25:33
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:24:34
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:22:33
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:21:31
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:20:18
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:19:01
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:17:21
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:15:56
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:14:33
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:01:19
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:00:40
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 12:00:03
Zakres Kompetencji Administrator 2003-07-02 11:58:49
Lista adresowa pomocnych instytucji na terenie miasta Administrator 2003-07-02 11:44:40
Informacje o urzędzie Administrator 2003-07-02 11:41:51
Informacje o urzędzie Administrator 2003-07-02 11:40:37
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-02 10:41:02
Organizacja Urzędu Administrator 2003-07-02 10:40:13
Organizacja Urzędu Administrator 2003-07-02 10:38:11
Informacje o urzędzie Administrator 2003-07-02 10:16:48
Administrator 2003-07-02 09:55:03
Ustawa reformująca administrację publiczną Administrator 2003-07-02 09:53:36
Ustawa reformująca administrację publiczną Administrator 2003-07-02 09:52:00
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2003-07-02 09:50:35
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Administrator 2003-07-02 09:48:02
Zamówienia publiczne Administrator 2003-07-01 18:33:09
Administrator 2003-07-01 18:29:24
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Administrator 2003-07-01 17:53:45
Administrator 2003-07-01 17:21:54
Podstawy prawne Administrator 2003-07-01 14:32:32
Administrator 2003-07-01 14:31:17
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2003-07-01 11:58:16
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2003-07-01 11:44:49
Ustawa o finansach publicznych Administrator 2003-07-01 11:18:01
Podstawy prawne Administrator 2003-07-01 09:26:04
Schemat organizacyjny Administrator 2003-07-01 09:08:55
STRUKTURA Administrator 2003-06-30 23:18:19
Informacje o urzędzie Administrator 2003-06-30 16:34:30
Informacje o urzędzie Administrator 2003-06-30 16:33:32
Informacje o urzędzie Administrator 2003-06-30 16:31:28
Organizacja Urzędu Administrator 2003-06-30 16:09:03
STRUKTURA Administrator 2003-06-30 16:05:59
STRUKTURA Administrator 2003-06-30 15:54:12
STRUKTURA Administrator 2003-06-30 15:51:54
STRUKTURA Administrator 2003-06-30 15:50:24
Administrator 2003-06-30 15:48:43
Administrator 2003-06-30 15:47:37
Administrator 2003-06-30 15:47:04
Mirosław Biernacki Administrator 2003-06-30 15:43:15
Informacje o gminie Administrator 2003-06-30 15:12:23
Informacje o gminie Administrator 2003-06-29 22:00:13

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
KONTROLA ZARZĄDCZA Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:41:34
(bez nazwy) Krzysztof jacewicz 2021-03-17 12:06:59
(bez nazwy) Administrator 2009-09-10 14:43:23
(bez nazwy) Administrator 2003-06-30 22:54:54
corner  stopka pl corner